Gwastraff Bwyd

Mae ailgylchu gwastraff cegin yn golygu y gall trigolion roi gwastraff bwyd mewn un cynhwysydd ar gyfer ei ailgylchu.

Gwnewch yn siŵr fod eich cist wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7:00am ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.  

 

Casgliad: Wythnosol

 

windfall fruitFfrwyth cwympo (Ffrwythau o’r ardd sydd wedi cwympo)

Cofiwch roi unrhyw ffrwyth sy’n weddill o’ch gardd yn eich cynwysyddion gwastraff bwyd i’w casglu pan fo’n bosibl.

Os oes gormod ar gyfer eich cadi gwastraff bwyd, gallwch ddefnyddio’ch bag gwastraff gardd a’i roi allan i’w gasglu ar eich diwrnod casglu bagiau du.

 

Nodwch y gwastraff fel ffrwyth cwympo.

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a tanysgrifo ar gyfer negeseuon atgoffa

Rhowch eich manylion isod i dderbyn e-byst wythnosol y noson cyn eich casgliad.Gwybodaeth ar eich casgliadau

Cofio fy wythnos Anghofio fy wythnos
Cofio'r Wythnos
Anghofio’r wythnos

Tanysgrifio ar gyfer negeseuon atgoffa am gasgliadau

Polisi Preifatrwydd - Rheoli tanysgrifiadau

 

Gall trigolion roi’r cynnyrch isod yn eu casgliad ailgylchu gwastraff cegin:

  • Ffa / pasta / reis
  • Bara / teisiennau / pasteiod
  • Cynnyrch y llaethdy (yn cynnwys plis wyau)
  • Cig a physgod (yn cynnwys esgyrn a chregyn bwyd môr)
  • Bagiau te / gwaddodion coffi
  • Bwyd cŵn a chathod
  • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar

Noder: Peidiwch â rhoi deunyddiau pacio, hylifau, olewau, braster na gwastraff anifeiliaid / dynol i’w hailgylchu gyda’r gwastraff cegin.

 

Kitchen waste caddy and bags

Pecyn a bagiau Gwastraff Cegin  

Os oes angen pecyn gwastraff cegin newydd arnoch chi, gallwch chi gasglu un o Llyfrgell y Barri, neu Ddepo’r Alpau yng Ngwenfô. Mae’r pecyn yn cynnwys cist ailgylchu i’r gegin a chist gloadwy i fynd ar ochr y ffordd.

 

Bagiau

Os rhedwch mas o fagiau bwyd, clymwch un i handlen eich cadi a bydd y criw casglu yn rhoi rholyn newydd yn eich cadi. 

 

Gallwch chi brynu bagiau o lyfrgelloedd y Barri, y Bont-faen, Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Penarth, Sain Tathan a’r Sili, Cyngor Cymunedol Dinas Powys Community Council, Depo’r Alpau a’r Swyddfeydd Dinesig.

Os cewch eich hun heb fagiau, gallwch ddefnyddio papur newydd i leinio’ch cist.

 

Deunyddiau y gellir eu rhoi mewn bagiau gwastraff cegin:

Ffa, pasta, reis, bara, teisennau, pasteiod, cynnyrch y llaethdy, plisg wyau, cig, pysgod, bagiau te, gwaddodion coffi, bwyd cŵn, cathod, moch cwta a chwningod, hadau adar a chrafion platiau.

 

Beth sy'n digwydd i'r gwastraff bwyd?

Ar ôl i'ch gwastraff bwyd gael ei gasglu, caiff ei gludo i gyfleuster lle gellir ei droi'n egni diolch i broses o'r enw treuliad anaerobig.


Mae'r fideo isod yn esbonio'r broses: