Sglodion Pren am Ddim

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn rhoi sglodion pren am ddim i breswylwyr yn y Fro

  

*Yn anffodus, ni fydd unrhyw asglodion pren ar gael y penwythnos hwn (27/10/19).  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleuster a achosir.  Bydd asglodion ar gael eto fis nesaf.*

 

Mae modd casglu’r sglodion pren o Ddepo Court Road, Barry Road ar ddydd Sul olaf pob mis, heblaw mis Rhagfyr.

 

Wood ChippingsBydd angen i chi ddod â’ch cynhwysydd addas eich hun a bydd rhaid i chi wisgo menig ac esgidiau amddiffynnol pan fyddwch yn casglu’r sglodion.

 

Gan ein bod wedi ymrwymo i gontract compostio newydd, ni fyddwn bellach yn rhoi compost am ddim ar gyfer y dyfodol agos. Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw newidiadau cyn gynted ag y bydd rhagor o wybodaeth gennym.

 

Dyddiadau ac Amserau Casglu

Dydd Sul olaf o bob mis, 10.00am - 2.00pm

 

Noder: Nid oes diwrnod casglu ym mis Rhagfyr

 

  • Dydd Sul 27 Ionawr
  • Dydd Sul 24 Chwefror
  • Dydd Sul 31 Mawrth
  • Dydd Sul 28 Ebrill
  • Dydd Sul 26 Mai
  • Dydd Sul 30 Mehefin
  • Dydd Sul 25 Awst
  • Dydd Sul 29 Medi
  • Dydd Sul 27 Hydref
  • Dydd Sul 24 Tachwedd