Gwastraff Gardd

Rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd, caiff eich gwastraff gardd ei gasglu bob yn ail wythnos. O fis Rhagfyr tan fis Chwefror, gallwch chi ffonio i wneud cais am gasgliad. 

 

Cynhelir casgliadau gwastraff yr ardd rhwng 7.00am – 10.00pm ar eich diwrnod casglu.

 

windfall fruitFfrwyth cwympo 

Cofiwch roi unrhyw ffrwythau gwastraff yn eich cynwysyddion bwyd i’w casglu pan yn bosib.

 

Os oes gormod ar gyfer eich cadi gwastraff bwyd, gallwch ddefnyddio’ch bag gwastraff gardd a’i roi allan i’w gasglu ar eich diwrnod casglu bagiau du.

 

Nodwch y gwastraff fel ffrwyth cwympo.

 

 

Gellir rhoi’r deunyddiau isod yn eich bagiau gwastraff gardd:

 

Tick
 • Glaswellt
 • Tocion llwyni
 • Dail
 • Planhigion
 • Blodau
 • Y rhan fwyaf o chwyn
 • Toriadau clawdd
 • Gwastraff cegin
 • Rwbel
 • Chwyn ymosodol fel canclwm Japan
 • Baw anifeiliad
 • Pridd na phren

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a tanysgrifo ar gyfer negeseuon atgoffa

Rhowch eich manylion isod i dderbyn e-byst wythnosol y noson cyn eich casgliad.Gwybodaeth ar eich casgliadau


Cofio fy wythnos Anghofio fy wythnos
Cofio'r Wythnos
Anghofio’r wythnos

Tanysgrifio ar gyfer negeseuon atgoffa am gasgliadau

Polisi Preifatrwydd - Rheoli tanysgrifiadau

 

Mawrth - 29 Tachwedd 2019

Casgliadau: Pob pythefnos

Bydd gwastraff gardd yn cael ei gasglu bob yn ail wythnos â’ch casgliad sachau duon.

 

Gwnewch yn siŵr fod eich cist wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7:00am ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.  

02 Rhagfyr 2019 - 28 Chwefror 2020

Gwneud cais am gasgliad dros y ffôn

Cynigir y gwasanaeth hwn dros fisoedd tawel yr ardd rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror.

 

I wneud cais am gasgliad, cysylltwch â ni ar: 

 • 01446 700111

 

Bagiau Gwastraff Gardd

Caiff eich gwastraff o’r ardd ei roi mewn bag gwastraff gwyrdd swyddogol.  Ni chaiff gwastraff gwyrdd a roddir mewn unrhyw gynhwysydd arall ei gasglu.

 

Wrth lenwi eich bag defnyddiwch synnwyr cyffredin o ran pa mor llawn /trwm ydyw.  Os ydych chi’n cael trafferth ei godi, bydd ein criwiau’n cael trafferth hefyd. 

 

Gellir prynu’r bagiau o Swyddfa’r Dociau, Depo’r Alpau, llyfrgelloedd Y Barri, Llanilltud Fawr, y Bont-faen a Phenarth, a West House, Penarth.

 

Pris bagiau ailddefnyddiadwy: £2.00 yr un