Ailgylchu a Gwastraff

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau ailgylchu a gwastraff i’n trigolion, o gasgliad sbwriel wrth ochr y ffordd i ganolfannau ailgylchu.

O 14 Hydref 2019 bydd angen i drigolion y Fro wledig ddidoli eu heitemau i’w hailgylchu’n gynwysyddion newydd, gyda diwrnodau casglu’n newid mewn rhai ardaloedd eraill.

 

Caiff yr un newid ei gyflwyno yn ardal y Barri yng Ngwanwyn 2020 ac yna Penarth, Sili a’r cyffiniau o Hydref 2020. 

 

 

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu Nadolig

Bydd rhai newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, gwiriwch a yw'r newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi. Mae'r dudalen hon hefyd yn darparu gwybodaeth am y newid dros dro ar gyfyngiadau bagiau du ac ailgylchu coed Nadolig.

 

Casgliadau dros y Nadolig ar Flwyddyn Newydd

 

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a tanysgrifo ar gyfer negeseuon atgoffa

Rhowch eich manylion isod i dderbyn e-byst wythnosol y noson cyn eich casgliad. 

Newidiadau i ailgylchu yn y Fro Wledig

O 14 Hydref 2019 gofynnir i drigolion sy'n byw yn y Fro Wledig wahanu eu heitemau ailgylchadwy i gynwysyddion newydd.

 

Casgliadau Ailgylchu ar wahân yn y Fro Wledig

 

 

 

Os ydych yn ansicr o'r hyn y gall cael ei ailgylchu o'ch gwastraff tŷ, defnyddiwch ein canllaw A-Y. 

A-Y Ailgylchu

Ymgyrch ‘Mae Cŵn yn Glyfar’

Rydyn ni’n gwybod eisoes fod cŵn yn glyfar. Ers canrifoedd, maent wedi bod yn anifail gwaith, ac wedi’u hyfforddi i gyflawni nifer o dasgau, yn cynnwys corlannu defaid ac arogli cyffuriau a ffrwydron. Ond hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi llwyddo i’w dysgu sut i godi eu baw eu hunain, a dyma pryd gallwch chi berchnogion/cerddwyr gofalgar gamu i’r adwy.

 

Baw Ci