Ailgylchu a Gwastraff

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau ailgylchu a gwastraff i’n trigolion, o gasgliad sbwriel wrth ochr y ffordd i ganolfannau ailgylchu.

 

Sicrhewch bod eich eitemau’n barod i’w casglu erbyn 7.00am ar fore eich diwrnod rheoli gwastraff.   

 

Gŵyl y Banc y Pasg

NID OES unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu'r Pasg hwn, felly rhowch yr eitemau allan i’w gasglu ar eich diwrnod casglu arferol.

 

Peidiwch ag anghofio:

  • Gallwch roi pecynnau wyau Pasg, gan gynnwys cardiau, plastig a ffoil yn eich blwch gwyrdd / bag glas.

  • Gall eich holl weddillion bwyd gan gynnwys croen llysiau a siocled (os oes fath beth?!) fynd i’ch bin gwastraff bwyd.

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a chofrestrwch am hysbysebion casgliadau biniau 

 

Os ydych yn ansicr o'r hyn y gall cael ei ailgylchu o'ch gwastraff tŷ, defnyddiwch ein canllaw A-Y. 

A-Y Ailgylchu

Ymgyrch ‘Mae Cŵn yn Glyfar’

Rydyn ni’n gwybod eisoes fod cŵn yn glyfar. Ers canrifoedd, maent wedi bod yn anifail gwaith, ac wedi’u hyfforddi i gyflawni nifer o dasgau, yn cynnwys corlannu defaid ac arogli cyffuriau a ffrwydron. Ond hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi llwyddo i’w dysgu sut i godi eu baw eu hunain, a dyma pryd gallwch chi berchnogion/cerddwyr gofalgar gamu i’r adwy.

 

Baw Ci

Rhowch eich cyfeiriad e-bost