Ailgylchu a Gwastraff

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau ailgylchu a gwastraff i’n trigolion, o gasgliad sbwriel wrth ochr y ffordd i ganolfannau ailgylchu.

 

Sicrhewch bod eich eitemau’n barod i’w casglu erbyn 7.00am ar fore eich diwrnod rheoli gwastraff.   

 

Gŵyl y Banc y Pasg

NID OES unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu'r Pasg hwn, felly rhowch yr eitemau allan i’w gasglu ar eich diwrnod casglu arferol.

 

Peidiwch ag anghofio:

  • Gallwch roi pecynnau wyau Pasg, gan gynnwys cardiau, plastig a ffoil yn eich blwch gwyrdd / bag glas.

  • Gall eich holl weddillion bwyd gan gynnwys croen llysiau a siocled (os oes fath beth?!) fynd i’ch bin gwastraff bwyd.

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a chofrestrwch am hysbysebion casgliadau biniauGwybodaeth ar eich casgliadau


Tanysgrifio ar gyfer negeseuon atgoffa am gasgliadau bin
Cofio fy wythnos Anghofio fy wythnos
Cofio'r Wythnos
Anghofio’r wythnos

 

 

Os ydych yn ansicr o'r hyn y gall cael ei ailgylchu o'ch gwastraff tŷ, defnyddiwch ein canllaw A-Y. 

A-Y Ailgylchu

Ymgyrch ‘Mae Cŵn yn Glyfar’

Rydyn ni’n gwybod eisoes fod cŵn yn glyfar. Ers canrifoedd, maent wedi bod yn anifail gwaith, ac wedi’u hyfforddi i gyflawni nifer o dasgau, yn cynnwys corlannu defaid ac arogli cyffuriau a ffrwydron. Ond hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi llwyddo i’w dysgu sut i godi eu baw eu hunain, a dyma pryd gallwch chi berchnogion/cerddwyr gofalgar gamu i’r adwy.

 

Baw Ci

Rhowch eich cyfeiriad e-bost