Ailgylchu a Gwastraff

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau ailgylchu a gwastraff i’n trigolion, o gasgliad sbwriel wrth ochr y ffordd i ganolfannau ailgylchu.

 

Sicrhewch bod eich eitemau’n barod i’w casglu erbyn 7.00am ar fore eich diwrnod rheoli gwastraff.   

 

Gwyl y Banc Mis Awst

NID OES unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ar Wyl y Banc, felly rhowch yr eitemau allan i’w gasglu ar eich diwrnod casglu arferol. 

 

Newidiadau i ailgylchu yn y Fro Wledig

O 14 Hydref 2019 gofynnir i drigolion sy'n byw yn y Fro Wledig wahanu eu heitemau ailgylchadwy i gynwysyddion newydd.

 

Casgliadau Ailgylchu ar wahân – Y Fro Wledig yn Unig

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a chofrestrwch am hysbysebion casgliadau biniauGwybodaeth ar eich casgliadau


Tanysgrifio ar gyfer negeseuon atgoffa am gasgliadau bin
Cofio fy wythnos Anghofio fy wythnos
Cofio'r Wythnos
Anghofio’r wythnos

 

 

Os ydych yn ansicr o'r hyn y gall cael ei ailgylchu o'ch gwastraff tŷ, defnyddiwch ein canllaw A-Y. 

A-Y Ailgylchu

Ymgyrch ‘Mae Cŵn yn Glyfar’

Rydyn ni’n gwybod eisoes fod cŵn yn glyfar. Ers canrifoedd, maent wedi bod yn anifail gwaith, ac wedi’u hyfforddi i gyflawni nifer o dasgau, yn cynnwys corlannu defaid ac arogli cyffuriau a ffrwydron. Ond hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi llwyddo i’w dysgu sut i godi eu baw eu hunain, a dyma pryd gallwch chi berchnogion/cerddwyr gofalgar gamu i’r adwy.

 

Baw Ci

Rhowch eich cyfeiriad e-bost