Ailgylchu a Gwastraff

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau ailgylchu a gwastraff i’n trigolion, o gasgliad sbwriel wrth ochr y ffordd i ganolfannau ailgylchu.

  

Casgliadau Gwyl y Banc

Does DIM newid i ddiwrnodau casglu gwastraff ac ailgylchu y gŵyl banc hon.

Rhowch ar ymyl y ffordd cyn 7.00am ar eich diwrnod arferol.

Gwirio eich dyddiadau casglu a tanysgrifo ar gyfer negeseuon atgoffa

Rhowch eich manylion isod i dderbyn e-byst wythnosol y noson cyn eich casgliad.Gwybodaeth ar eich casgliadau

Cofio fy wythnos Anghofio fy wythnos
Cofio'r Wythnos
Anghofio’r wythnos

Tanysgrifio ar gyfer negeseuon atgoffa am gasgliadau

Polisi Preifatrwydd - Rheoli tanysgrifiadau

Bagiau a chynwysyddion ailgylchu

*Cofiwch archebu dim ond os yw'n gwbl hanfodol* 

Gan fod swyddfeydd y Cyngor ar gau ar hyn o bryd oherwydd Covid-19, gall preswylwyr archebu bagiau neu gynwysyddion ailgylchu i'w hailddefnyddio i'w dosbarthu. Yn syml, Cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein i wneud cais. Byddwn yn ceisio eu cyflawni o fewn 14 diwrnod.

 

Ffurflen Gais Cynhwysydd / Bag Ailgylchu

 

Newidiadau i ailgylchu yn y Fro Wledig

O 14 Hydref 2019 gofynnir i drigolion sy'n byw yn y Fro Wledig wahanu eu heitemau ailgylchadwy i gynwysyddion newydd.

 

Casgliadau Ailgylchu ar wahân yn y Fro Wledig

 

 

Os ydych yn ansicr o'r hyn y gall cael ei ailgylchu o'ch gwastraff tŷ, defnyddiwch ein canllaw A-Y. 

A-Y Ailgylchu

Ymgyrch ‘Mae Cŵn yn Glyfar’

Rydyn ni’n gwybod eisoes fod cŵn yn glyfar. Ers canrifoedd, maent wedi bod yn anifail gwaith, ac wedi’u hyfforddi i gyflawni nifer o dasgau, yn cynnwys corlannu defaid ac arogli cyffuriau a ffrwydron. Ond hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi llwyddo i’w dysgu sut i godi eu baw eu hunain, a dyma pryd gallwch chi berchnogion/cerddwyr gofalgar gamu i’r adwy.

 

Baw Ci