ATODIAD B    - 

 

RHESTR O WEITHGAREDDAU PROSESU GWASANAETH COFRESTRU CYNGOR BRO MORGANNWG (SYDD HEB EU CYNNWYS YN RHESTR GRO)

 

1 Casglu data

DARPARWR

DATA

DIBEN

GWYBODAETH

GWYBODAETH YCHWANEGOL

 

 SAIL   I GADW

CYFNOD CADW

Parti i briodas

Ffurflen cadw lle dros dro ar gyfer priodas

Enw a chyfenw partïon y   briodas

 

Cyfeiriadau

 

Manylion cyswllt – rhif ffôn, cyfeiriadau e-bost

 

Lleoliad priodi

 

Dyddiad priodi

 

Amser priodi

OES

Tystiolaeth o gais cadw lle

2 flynedd yn dilyn y dyddiad priodi – bydd yn aros gyda’r awdurdodau   priodi rhag ofn bydd unrhyw anghysondebau.

Parti i bartneriaeth sifil

Ffurflen cadw lle dros dro ar gyfer cofrestriad

Enw a chyfenw partïon sy’n   cofrestru

 

Cyfeiriadau

 

Manylion cyswllt – rhif ffôn, cyfeiriadau e-bost

 

Man cofrestru

 

Dyddiad cofrestru

 

Amser cofrestru

OES

Tystiolaeth o gais cadw lle

2 flynedd yn dilyn y dyddiad cofrestru – bydd yn aros gyda’r awdurdodau   priodi rhag ofn bydd unrhyw anghysondebau.

Parti i briodas

Cadarnhad cadw lle ar gyfer priodas

Enw a chyfenw partïon y briodas

Cyfeiriadau

Lleoliad priodi

Dyddiad priodi

Amser priodi

OES

Tystiolaeth y cadwyd lle

 2   flynedd yn dilyn y dyddiad priodi – bydd yn aros gyda’r awdurdodau priodi   rhag ofn bydd unrhyw anghysondebau.

Parti i bartneriaeth sifil

Cadarnhad cadw lle ar gyfer cofrestru

Enw a chyfenw partïon sy’n cofrestru

Cyfeiriadau

Man cofrestru

Dyddiad cofrestru

Amser cofrestru

OES

Tystiolaeth y cadwyd lle

2 flynedd yn dilyn y dyddiad cofrestru – bydd yn aros gyda’r awdurdodau   priodi rhag ofn bydd unrhyw anghysondebau.

Parti i briodas

Trafodaeth cyn seremoni

Enw a chyfenw partïon y briodas

Galwedigaethau

Cyfeiriadau

Lleoliad priodi

Dyddiad priodi

Amser priodi

Enw a galwedigaeth

Y tad

Enwau’r tyst

OES

Cadarnhau cynnwys seremoni’r briodas gyda’r cwpl

2 flynedd yn dilyn y dyddiad priodi – bydd yn aros gyda’r awdurdodau   priodi rhag ofn bydd unrhyw anghysondebau.

Parti i bartneriaeth sifil

Trafodaeth cyn seremoni

Enw a chyfenw’r partïon a fydd yn y cofrestriad

Cyfeiriadau

Galwedigaethau

Man cofrestru

Dyddiad cofrestru

Amser cofrestru

Enwau a galwedigaethau rhieni

Enwau’r tyst

OES

Cadarnhau cynnwys y seremoni    gyda’r cwpl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Rhannu gwybodaeth gofrestru

Cais am gywiro cofrestriad

Cofrestru cofnodion   genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil

Rhaid i’r ymgeisydd   gwblhau ffurflen gywiro ar gyfer GRO, nodi’r gwallau yn y cofrestriad, talu’r   ffi, cyflwyno tystiolaeth ddogfennol, a manylion personol.

OES

Darpariaeth statudol

 

Ymgeisydd am cyn   gofrestriad