Priodas a Phartneriaethau Sifil

Gyda’n harfordir a’n cefn gwlad godidog, mae Bro Morgannwg yn lle anhygoel ar gyfer eich seremoni/cofrestriad.   

 

Efallai yr hoffech chi gael seremoni bach tawel cyn gynted ag y bo modd, neu efallai eich bod yn cynllunio ymlaen llaw.

 

Beth bynnag fo’ch trefniadau, beth bynnag fo’ch dewis, rydym yma i wneud yn siŵr bod eich cofrestriad/seremoni’n cael ei gynnal yn unol â’r gyfraith ac â’ch dymuniadau sydd yr un mor bwysig, i’n safonau balch.  

 

Cadwch ein Gwasanaeth 

Rydym yn fodlon gwneud archeb dros dro i gyplau sy’n dymuno cynllunio ymhell ymlaen llaw. I drefnu’n gwasanaeth cofrestru ar gyfer eich priodas neu bartneriaeth sifil, cysylltwch â:

  • 01446 700111

 

Canllawiau cyffredinol yn unig yw’r wybodaeth ar y tudalennau hyn ac nid yw’n eglurhad cyflawn na chynhwysfawr o Gyfreithiau Priodi Cymru a Lloegr. I gael rhagor o wybodaeth ewch i gov.uk.