Cofrestru Genedigaeth

Mae’n rhaid cofrestru pob genedigaeth yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon o fewn 42 ddiwrnod i enedigaeth y plentyn.

 

*Oherwydd y pandemig coronafeirws, yn anffodus nid ydym yn gallu cynnig unrhyw apwyntiadau i gofrestru oherwydd bod holl adeiladau / swyddfeydd y Cyngor ar gau i’r cyhoedd*

 

Dylech chi wneud hyn yn y swyddfa gofrestru leol ar gyfer yr ardal lle ganwyd y baban neu yn yr ysbyty cyn i’r fam adael. 

 

newborn-baby

Trefnu Apwyntiad

Er mwyn cofrestru mae ymweliad personol â Swyddfa Gofrestru yn angenrheidiol.

Trefnu Apwyntiad

Os ydych am gofrestru genedigaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg, ffoniwch:

  • 01446700111 

 

I gael mwy o wybodaeth am gofrestru genedigaeth, ewch i gov.uk:

 

Gov.uk/register-birth