Ffordd Fynediad y Gogledd

Ffordd Fynediad Gogledd Ardal Fenter Sain Tathan – Tir i’r Dwyrain o’r B4265 rhwng Trebefered ac Eglwys Brewis, Sain Tathan

 

Caiff y ffordd fynediad newydd ei datblygu i mewn i’r Ardal Fenter o’r B4265 gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o’i gwneud hi’n haws i fusnesau, gweithwyr a’r cyhoedd gyrraedd y safle cyflogaeth pwysig hwn. 

 

Mae’r cynigion hefyd yn cynnig gwaith atal llifogydd a draenio pwysig i'r ardal leol.

 

Mae’r eglurhad isod yn cynnwys manylion am sut y bydd Griffiths, y contractwr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru, yn datblygu’r ffordd yn y dyfodol.

 

 

Gwaith ar y Ffyrdd 

11/02/19 - 31/10/19

Rhwng cyffordd Llanilltud Fawr / Llan-faes a chyffordd Eglwys Brewis / Trebefered. Rheolaeth traffig ddwyffordd i alluogi cylchfan newydd a llwybrau cerdded cysylltiedig i gael eu hadeiladu’n ddiogel.