Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Water Street, Brychdwn

24/06/19 - 28/06/19, 9:30am i 3:30pm

Bydd ffordd ar gau i osod arwyneb newydd ar ffordd gerbydau.  

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Llancarfan Road, Llancarfan

24/06/19

Bydd ffordd ar gau ar gyfer gwaith cysylltu newydd. 

Contractwr: Rheoli traffig gan Amberon. 

Waterston Lane, Waterston

25/06/19 - 27/06/19

Bydd ffordd ar gau ar gyfer gwaith gan BT ar bolyn telegraff. 

Contractwr: BT

Llanilltud Fawr

22/06/19, 9:30am i 6:00pm. 

Bydd ffyrdd ar gau ar gyfer Ffair Fictoraidd Llanilltud Fawr. Y ffyrdd i’w cau yw Church Street, Wine Street, Burial Lane, East Street, Commercial Street a Boverton Road. 

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Coldbrook Road East, Y Barri

20/06/19 - 24/06/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith atgyweirio ar y prif gyflenwad. 

Contractwr: Morrison Utility 

Brecon Court, Y Barri

28/06/19 - 30/06/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn i Dŵr Cymru allu gosod gwasanaeth newydd.

Contractwr: Morrison Utility 

Mill Road, Dinas Powys

22/06/19 - 05/07/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith o adeiladu mur cynnal. 

Contractwr: Rheoli traffig gan Forest Traffic Services 

Mill Road, Dinas Powys

22/06/19, 8.00am a 12.00pm

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro  er mwyn arllwys concrit. 

Contractwr: Rheoli traffig gan Conemasters 

Barry Road, Dinas Powys

25/06/19 - 27/06/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn galluogi gwaith ar ran BT i adnewyddu ffrâm a gorchudd.

Contractwr: BT

Beach Road, Penarth

21/05/19 - 05/07/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i ailadeiladu wal. 

Contractwr: Rheoli traffig gan Conemasters 

Cog Road, Sili

25/06/19 - 27/06/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i glirio rhwystr ar ran BT.

Contractwr: BT

Stryd Fawr, Llanilltud Fawr

24/06/19 - 27/06/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi BT i osod dwythell.

Contractwr: BT

Rhodfa'r Orsaf, Dwyrain Aberddawan

28/06/19 - 30/06/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn i Dŵr Cymru allu gosod gwasanaeth newydd.

Contractwr: Morrison Utility 

Glamorgan Street, Y Barri

18/06/19 - 22/06/19

Bydd ffordd ar gau er mwyn gwneud gwaith codi ar y prif gyflenwad presennol. Bydd gwyriadau lleol ag arwyddion ar waith.

Contractwr: Morgan Sindall Construction 

St Lythans Road, Dyffryn 

17/06/19 - 24/06/19

Bydd ffordd ar gau ar gyfer adeiladu gwyriad i’r prif gyflenwad dŵr. Bydd gwyriadau lleol ag arwyddion ar waith.

Contractwr: Alun Griffiths LTD 

Tyle Mali, Llyswyrni

21/06/19 - 23/06/19

Bydd ffordd ar gau ar ran Dŵr Cymru i adnewyddu peipen wasanaeth sy’n gollwng. Bydd gwyriadau lleol ag arwyddion ar waith.

Contractwr: Alun Griffiths/Rheoli traffig gan Amberon. 

A48 Y Bont-faen (O gyffordd Darren Hill i gyffordd Lôn Eglwys St Brynach)

17/06/19 - 22/06/19

Bydd y ffordd ar gau i adeiladu cylchfan newydd. Bydd gwyriadau lleol ag arwyddion ar waith.

Contractwr: Rheoli traffig gan Walters UK 

A48, Y Bont-faen

17/06/2019 - 22/06/2019, 7.00pm - 6.00am

Bydd ffyrdd ynghau er mwyn gwneud gwaith ar gylchfan newydd rhwng cyffordd Darren Hill, y Bont-faen i gyffordd Lôn Eglwys Sant Brynach.

Contractwr: Walters UK 

The Verlands, Y Bont-faen

20/05/19 - 27/09/19

Cau llwybr cerdded L4/46a/1 a C2/3/1 o ochr 20 The Verlands i The Butts, y Bont-faen, bydd arwyddion yn dangos gwyriadau lleol.

Contractwr: Morgan Sindall Construction

Cogan Hill, Windsor Road, Penarth

18/05/19 - 22/06/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn gwneud gwaith adnewyddu ar y bont rheilffordd.

Contractwr: ERH Communication, Paul Hatherall 

Pendoylan Lane, Sycamore Cross

12/05/19 - 06/10/19

Bydd cyfyngiad cyflymder 30mya ar waith ar gyfer adeiladu safle tai newydd.

Contractwr: Walters UK

Lôn Pum Milltir (A4226), Bro Morgannwg  

 

Ffyrdd ar Gau dros y Penwythnos (Fferm Ymddiriedolaeth Amelia i Sycamore Cross) 

  • Dydd Gwener 07 Mehefin, 7.00pm - Dydd Llun 10 Mehefin, 7.00am 

  • Dydd Gwener 14 Mehefin, 7.00pm - Dydd Llun 17 Mehefin, 7.00am

  • Dydd Gwener 21 Mehefin, 7.00pm - Dydd Llun 24 Mehefin, 7.00am

  • Dydd Gwener 28 Mehefin, 7.00pm - Dydd Llun 01 Gorffennaf, 7.00am

  • Dydd Gwener 05 Gorffennaf, 7.00pm - Dydd Llun 08 Gorffennaf, 7.00am

  • Dydd Gwener 12 Gorffennaf, 7.00pm - Dydd Llun 15 Gorffennaf, 7.00am 

  • Dydd Gwener 19 Gorffennaf, 7.00pm - Dydd Llun 22 Gorffennaf, 7.00am 

 


14 wythnos o ddydd Llun 8 Mawrth 2019

Rheolaeth draffig confoi ar waith rhwng 7.30am a 5.00pm. Sylwer y bydd lled y lôn gerbydau wedi ei gyfyngu i 2.900m. I gael manylion am lwybrau eraill ffoniwch swyddog PLO ar 0330 041635.

Darren Close, Llantwit Major Road

15/04/19 - 15/10/19

Caiff llwybr cerdded 50 Llantwit Major Road Cowbridge, y Bont-faen ei gau o 15/04/19 00:00 tan 15/10/19 00:00.

Contractwr: Taylor Wimpey

Nant Talwg Way, Y Barri

01/04/19 - 30/09/19

Cau llwybr cerdded  B1/31/1 a B1/73/1 Nant Talwg, 7am tan 6pm 01/04/19 tan 30/09/19.

Contractwr: Morgan Sindall Construction 

Lôn Pendeulwyn

Dydd Llun 08 Ebrill 2019 am oddeutu 6 wythnos

Ar gau i’r ddau gyfeiriad er mwyn lledu’r lôn gerbydau. Bydd gwyriadau lleol ar waith.

Contractwr: Walters

B4265: rhwng cyffordd Llanilltud Fawr / Llan-faes a chyffordd Eglwys Brewis / Trebefered

11/02/19 - 31/10/19

Rheolaeth traffig ddwyffordd i alluogi cylchfan newydd a llwybrau cerdded cysylltiedig i gael eu hadeiladu’n ddiogel.

Station Street, Y Barri

10/09/18 - Yn barhaus

Bydd lôn yn cau rhwng Station Street a Kingsland Crescent er mwyn ailadeiladu clwb hen ddociau dociau'r Barri, ar 10/09/18 o 7am 60 wythnos. 

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Bird Cage Walk, Y Barri

02/06/18 - Yn barhaus

Bydd y droetffordd o’r enw ‘Rhoda’r Adar’ yn y Barri ar gau am 18 mis er mwyn gwneud gwaith argyfwng.

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg 

 

 

Sylwer: Gall pob dyddiad ac amser newid.