Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg

 

Windsor Road, Penarth

27/02/20 - 28/02/20

Bydd y ffordd ar gau ar gyfer gwaith hanfodol i osod arwyneb newydd. Y ffordd sydd i'w chau yw Heol Windsor o'r gyffordd â Lôn Windsor i'r tu allan i rif 13 Hill Terrace. 

Contractwr: Horan Construction

Plassey Street, Penarth

24/02/20 - 28/02/20

Bydd y ffordd ar gau ar gyfer gwaith hanfodol i osod arwyneb newydd. Y ffordd sydd i'w chau yw Plassey Street o'r gyffordd â Plassey Square i'r tu allan i rif 13 Hill Terrace.

  • 24/02/20, 9:30am - 3:30pm
  • 26/02/20, 9:30am - 6.00am
  • 27/02/20 - 28/02/20 9:30am - 3:30pm

Contractwr: Horan Construction

Lôn y tu cefn i Eglwys St Paul, Arcot Street, Penarth

24/02/20 - 04/03/20,  8.00am - 5.00pm.

Bydd y ffordd yn cael ei chau ar gyfer gwaith draenio.

Contractwr: W.K Plasterers

Harbour Road, Y Barri

26/02/20, 9.00am -6.00pm

Bydd ffordd ar gau er mwyn i waith dwythell gael ei wneud, o Harbour Road y Barri i gyffordd Y Parêd. 

Contractwr: Arvans Civil Engineering 

East Walk, Y Barri

24/02/20 - 13/03/20, 8.00am - 8.00pm

Bydd y ffordd ar gau ar gyfer gwaith ar y prif gyflenwad nwy.

Contractwr: Wales & West Utilities 

St Lythans Road, Y Barri

24/02/20 - 28/02/20, 6.00am - 5.00pm

Bydd ffordd ar gau er mwyn gwneud gwaith adeiladu, y ffordd sydd i'w chau yw St Lythans Road o gyffordd yr A4226, Lôn Pum Milltir i Stablau Northcliffe. 

Contractwr: Alun Griffiths Contractors Ltd

A4055 Ffordd Caerdydd, Dinas Powys

24/02/20 - 28/02/20, 8.00pm - 6.00am

Bydd y ffordd ar gau i osod wyneb ffordd a gwaith terfyn cyflymder 40mya newydd, y ffordd sydd i'w chau yw Ffordd Caerdydd y Barri o gyffordd Ffordd Gyswllt Dociau'r Barri, wrth Gylchfan Biglas i gyffordd Cross Common Road, Dinas Powys. 

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

A48 Sycamore Cross

29/02/20 - 01/03/20, 7.00am -  6.00pm 

Bydd lôn yn cael ei chau ar gyfer gwaith dŵr hanfodol, y lôn sydd i'w chau yw'r A48 yng nghyffiniau Sycamore Cross. 

Contractwr: Dŵr Cymru

Windsor Road, a Plassey Street, Penarth

  • 24/02/20 - 26/02/2020, 9:30am i 3:30pm 

  • 28/02/20, 9:30am - 12:00am

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith ar gyfer gwaith cynllunio a gosod wyneb newydd 

Contractwr: Horan Construction

Pen-y-Turnpike Road, Dinas Powys

23/02/20 - 25/02/20

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i waith gael ei wneud i glirio rhwystrau.

Contractwr: BT

Cyffordd Barry Road, Buttrills Road, Y Barri

24/02/20 - 13/03/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith disodli ar y prif gyflenwad nwy.

Contractwr: Wales & West Utilities 

Barry Road, Cyffordd y Brif Stryd, Y Barri

26/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith ceblau a rhwydwaith.

Contractwr: Amberon 

Cyffordd North Walk, a Colcot Road, Y Barri

24/02/20 - 28/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith o 9:30am i 3:30pm er mwyn cynnal gwaith dwythellau.

Contractwr: BT

Cardiff Road, Y Barri

23/02/20 - 26/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i osod gwasanaeth newydd.

Contractwr: Dŵr Cymru

Fontygary Road, Cyffordd Burton, Dwyrain Aberddawan

27/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith torri coed.

Contractwr: WPD

Prif Heol, Aberogwr

25/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i adeiladu llwybr cerdded.

Contractwr: BT

B4524 Ffordd Ogwr 

25/02/20 - 26/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i adeiladu llwybr cerdded.

Contractwr: BT

B4524 Cyffordd Ffordd Ogwr,  Pont Portobello

24/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith strwythur dan ddaear.

Contractwr: BT

Cog Road, Sili

20/02/20 - 22/02/20

Bydd mesur rheoli traffig dros dro ar waith i gynnal gwaith ar y prif bibellau dŵr.

Contractwr: Dŵr Cymru/Morrisons Utilities 

Sully Moors Road, Sili

15/02/20 - 10/05/20

Bydd mesur rheoli traffig dros dro ar waith er mwyn cynnal gwaith peirianwaith.

Contractwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Tredogan Road, Pen-marc

18/02/20 - 24/02/20

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith ffos. 

Contractwr: South Wales Electricity/WPD 

Cau Llwybr Cerdded, Llwybrau Ceffylau, Llanddunwyd

13/01/20 - 25/05/20

Cau llwybr cerdded 24, 26, 27 Llanddunwyd.

Contractwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cylchfan Waycock, Y Barri

20/01/20 - Parhaus

Bydd goleuadau traffig dros dro pedair ffordd ar waith o'r gyffordd â Pontypridd Road a Severn Avenue am 6 wythnos, ar gyfer gwneud gwaith ar y brif bibell sy'n codi.

Contractwr: Dŵr Cymru

Cyffordd Heol Pontypridd gyda Severn Avenue, Y Barri

20/01/20 - Parhaus

Bydd goleuadau traffig dros dro pedair ffordd yn eu lle o'r gyffordd â Pontypridd Road a Severn Avenue am 6 wythnos, er mwyn i'r prif waith godi.

Contractwr: Dŵr Cymru, Mott Macdonald Bentley, Amberon yn darparu TM

Lôn Pum Milltir, Ger Canolfan Heboga Cymru, Y Barri

11/11/19  - parhaus

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i osod prif gyflenwad rhwng 7.00pm a 7.00am yn unig.

Contractwr: Mott Mcdonald Bentley, Dŵr Cymru, Amberon

Y Byngalo, Factory Road, Llanfleiddan, Y Bont-faen

04/03/19 - 03/03/20

Cau llwybr cerdded L4/46a/1 a C2/3/1 ger The Verlands, y Bont-faen, o gyffordd y Bonion i ochr 20 The Verlands o 00:01am ar 21/11/19 i 5:30pm ar 13/12/19 i osod carthffos.

Contractwr: Dwr Cymru Amberon yn rheoli traffig (cyswllt y tu allan i oriau 08453715050)

Rhoda'r Adar, Y Barri

02/06/18 - Yn barhaus

Bydd y droetffordd o’r enw ‘Rhoda’r Adar’ yn y Barri ar gau am 18 mis er mwyn gwneud gwaith argyfwng.

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg 

 

Sylwer: Gall pob dyddiad ac amser newid.