Trwsio Twll

Mae’r BIG Fill yn ôl a bydd y tîm yn gweithio ar ddydd Sadwrn a dydd Sul i drwsio tyllau yn y Fro.

Big fill header

Byddant yn targedu ardal wahanol bob tro, ond mae angen eich help chi arnom i ddod o hyd i’r tyllau yn yr ardaloedd hynny. Cofiwch, os byddwch yn gweld twll wedi’i farcio’n wyn, does dim angen rhoi gwybod amdano – byddwn yn ei drwsio’n fuan! 

 

Amserlen BIG Fill 

Os ydych chi wedi gweld twll yn un o’r ardaloedd canlynol, rhowch wybod i ni erbyn y dyddiad cau i sicrhau y caiff ei drwsio yn ystod ymweliad y BIG Fill.

 

Adrodd ceudwll arlein nawr

Court

 • Dydd Sadwrn 13 Tachwedd a Dydd Sul 14 Tachwedd 2021

Adrodd rhwng:   01/11/2021 - 05/11/2021

Llanbedr-y-fro

 • Dydd Sadwrn 27 Tachwedd a Dydd Sul 28 Tachwedd 2021

Adrodd rhwng: 15/11/2021 - 19/11/2021

Gwenfo

 • Dydd Sadwrn 04 Rhagfyr a Dydd Sul 05 Rhagfyr 2021

Adrodd rhwng: 22/11/2021 - 26/11/2021

 

 • Pam rydym yn cael tyllau yn y ffordd? 
  Mae twll yn y ffordd yn fan yn y ffordd lle mae’r asffalt wedi erydu a lle mae pant yn ffurfio. Wrth iddynt heneiddio, mae mwy a mwy o fân-dyllau yn ffurfio ac yn amsugno mwy o ddŵr glaw. Mae rhew hefyd yn effeithio ar arwynebau'r ffordd, wrth i'r dŵr suddo i lawr, rhewi ac ehangu, gan wanhau’r arwyneb ac yn achosi i ddarnau o’r ffordd lacio. Bydd cerbydau’n gyrru dros dyllau yn y ffordd hefyd yn peri i’r pant dyfu gydag amser. 

 

 • Beth sy’n digwydd os oes llawer o dyllau mewn un heol? 
  Mae’n debygol y caiff yr heol (neu ran ohoni) ei nodi er mwyn inni roi wyneb newydd arni yn ddiweddarach. Cofiwch, hyd yn oed os ydym wedi llenwi twll yn y ffordd mae'n bosibl y bydd twll newydd yn ffurfio ger llaw o fewn ychydig o ddiwrnodau, mae pobl weithiau'n meddwl nad ydym wedi llenwi twll yn y ffordd ar ôl iddynt roi gwybod inni amdano pan fyddwn wedi. 

 

 • Rhoddais wybod am dwll yn y ffordd, ond nid yw wedi'i lenwi hyd yma - beth sy'n digwydd? 
  Rydym yn ymateb i bob adroddiad cyn gynted ag y gallwn ni. Bydd y goruchwylydd ar y safle a’n harolygwyr yn blaenoriaethu gwaith a nodwyd ar gyfer pob penwythnos.  Os oes gormod o waith i griwiau dros benwythnos, byddwn yn ychwanegu unrhyw dyllau sy’n weddill i’n gwaith wythnosol. 

 

 • Ydych chi’n dilyn safonau’r diwydiant? 

  Ydyn.  Mae ein holl waith yn cael ei wneud i’r safon a nodwyd gan fanylebau’r briffordd ac amodau contract. Rydym yn dilyn cod ymarfer llym ar gyfer rheoli gwaith cynnal a chadw ar y briffordd.