Pontypridd RoadGwaith Dŵr Cymru ar Pontypridd Road 

Mae Dŵr Cymru i fod i ymgymryd â chyfres o waith hanfodol ar Pontypridd Road yn y Barri.

 

Bydd goleuadau traffig dros dro, cau lonydd a gwyriadau ag arwyddion ar waith ar hyd Pontypridd Road wrth i Dŵr Cymru gwblhau gwaith hanfodol ar rwydwaith dŵr gwastraff tanddaearol yr ardal. 

 

Pa newidiadau fydd ar waith a phryd?

 

Goleuadau traffig pedair ffordd wrth Gyffordd Ffordd Cwym Cidi a Severn Avenue

20/01/20 - 01/03/20

 

Bydd y gwaith yn dechrau ar 20 Ionawr ar gyffordd Ffordd Cwym Cidi a Severn Avenue. Er mwyn cwblhau'r rhan hon o'r gwaith, bydd goleuadau traffig pedair ffordd dros dro yn eu lle (gyda'r goleuadau parhaol yn cael eu diffodd) am 6 wythnos. 

 

Cau’r lôn tua'r de dros nos oherwydd gwaith ger cylchfan Waycock

20/01/20, 20/01/20, am bum noson

 

Rhwng 20 a 25 Ionawr, bydd y lôn tua'r de o Pontypridd Road ar gau rhwng 7:00pm a 6:00am. Mae hyn er mwyn sicrhau diogelwch y preswylwyr a'r tîm sy'n cwblhau'r gwaith. 

 

Bydd gwyriad ag arwyddion yn ei le yn ystod yr oriau hyn; y tu allan i'r oriau hyn, bydd y ffordd ar agor i draffig dwy ffordd.  

 

Er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar unrhyw beth, bydd unrhyw elfennau swnllyd o'r gwaith yn cael eu cwblhau cyn 11:00pm bob nos.

 

Gosod y biblinell newydd

Yna, o 27 Ionawr, bydd Dŵr Cymru yn cwblhau’r gwaith ac yn gosod peipen garthion newydd ar draws y ffordd.

 

Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud yn ystod y diwrnod gwaith a bydd y traffig dwy ffordd yn cael ei gynnal ar hyd Pontypridd Road. Bydd hyn hefyd yn cynnwys gweithio ar y penwythnos. Bydd y gwaith hwn yn cymryd tua 4 wythnos i’w gwblhau.

 

Yna bydd y lôn tua’r de ar gau dros nos o 7pm tan 6am am wythnos.  Bwriedir i'r gwaith hwn ddechrau ar 01 Mawrth 2020. 

 

Unwaith eto, bydd gwyriadau ag arwyddion yn eu lle a bydd yr holl waith swnllyd yn digwydd cyn 11.00pm.

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cynllun gwaith hwn yn yr adran 'Yn Eich Ardal Chi' ar wefan Dŵr Cymru www.dwrcymru.com