Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cynllun Llogi E-Feic

Cyngor Bro Morgannwg yw'r Cyngor cyntaf yng Nghymru i lansio cynllun rhannu beiciau trydan cyntaf.

 

Yn dilyn llwyddiant y cynllun llogi beiciau yng Nghaerdydd, rydym wedi derbyn ceisiadau am weithredu system debyg yn y Fro.

 

Mewn ymateb i hyn, lansiwyd cynllun peilot ym Mhenarth a gosododd OVObike chwe gorsaf docio.

 

Mae e-feiciau yn gyfuniad o feic confensiynol gyda modur sy'n tynnu peth o'r ymdrech allan o bedlo i'r beiciwr.

 

Gyda chyflymder uchaf o 25km yr awr, gall yr e-feiciau gwmpasu mwy o bellteroedd mewn llai o amser a gyda llai o ymdrech na beiciau confensiynol.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael: https://www.nextbike.co.uk/cy/penarth/

Cosmeston OVO 4.8

 

Ble mae'r gorsafoedd? 

Mae gorsafoedd docio wedi'u gosod yn:

 • Ffordd Windsor, Penarth
 • Yr Esplanade, Penarth
 • Gorsaf drenau Penarth 
 • Parc gwledig Cosmeston 
 • Ysbyty Llandochau
 • Y Morglawdd
 • Sili
 • Stanwell
 • Dinas Powys
 • Cogan

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, gallwch hefyd gysylltu â:

 • 01446 700111