Cynllun Llogi E-Feic

Cyngor Bro Morgannwg yw'r Cyngor cyntaf yng Nghymru i lansio cynllun rhannu beiciau trydan cyntaf.

 

Yn dilyn llwyddiant y cynllun llogi beiciau yng Nghaerdydd, rydym wedi derbyn ceisiadau am weithredu system debyg yn y Fro.

 

Mewn ymateb i hyn, lansiwyd cynllun peilot ym Mhenarth a gosododd OVObike chwe gorsaf docio, gydag un hefyd i fod i gael ei lansio yn Sili.

 

Mae e-feiciau yn gyfuniad o feic confensiynol gyda modur sy'n tynnu peth o'r ymdrech allan o bedlo i'r beiciwr.

 

Gyda chyflymder uchaf o 25km yr awr, gall yr e-feiciau gwmpasu mwy o bellteroedd mewn llai o amser a gyda llai o ymdrech na beiciau confensiynol.

 

Ble mae'r gorsafoedd? 

Mae gorsafoedd docio wedi'u gosod yn:

  • Ffordd Windsor, Penarth
  • Yr Esplanade, Penarth
  • Gorsaf drenau Penarth 
  • Parc gwledig Cosmeston 
  • Ysbyty Llandochau
  • Y Morglawdd

Cyn bo hir byddwn yn gosod gorsafoedd yn:

  • Sili
  • Dinas Powys

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, gallwch hefyd gysylltu â:

  • 01446 700111