Trafnidiaeth

Gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer amryw wasanaethau trafnidiaeth ledled Bro Morgannwg gan gynnwys trafnidiaeth ysgol a chyhoeddus. 

 

 

Greenlinks-Community-Transport

Trafnidiaeth Gymunedol 

Gwasanaeth Ysbyty Trafnidiaeth:

  • 0800 32 82 332 

(8:30am i 6:00pm yn ystod yr wythnos)

 

Tîm Trafnidiaeth Teithwyr  

The Alps

Alps Quarry Road
Gwenfô
CF5 6AA

 

Llun - Iau: 8.30am – 5.00pm

Gwener: 8.30am - 4.30pm

Penwythnosau: Car gau

  • 01446 700111