Porth Cynllunio 

Y Porth Cynllunio yw’r man cychwyn i unrhyw un sy’n dymuno dod o hyd i wybodaeth am y system gynllunio yng Nghymru a Lloegr. 

 

Mae’n agored i bawb, o’r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol i weithwyr ym maes cynllunio a’r cyhoedd. Gallwch wneud yr holl bethau isod yma:

  • Cyflwyno cais cynllunio ar-lein
  • Gwirio a oes angen caniatâd gydag adnodd y "prosiectau cyffredin"
  • Darllen y rheoliadau a’r arweiniad 
  • Gwirio cynllunio yn eich ardal leol

 

Y Porth Cynllunio