Manylion Cysylltu Cynllunio

Cyngor Bro Morgannwg, Rheoli Datblygu, Swyddfa'r Doc, Y Barri, CF63 4RT

 

Gweld y swyddfa ar fap

 

 

  • 01446 700111 / Swyddog Cynlluniau ar ddyletswydd ar gyfer Rheoli Datblygu:01446 704681 

 

Oriau Swyddfa

Dydd Llun i Ddydd Iau: 8.30am - 5.00pm

Dydd Gwener:  8.30am - 4.30pm

 

Sylwer drwy gydol yr wythnos bydd swyddog ar ddyletswydd ar gael i ateb ymyoliadau cyffredinol. Fodd bynnag, rydym yn argymhell y dylech drefnu apwyntiad ar gyfer unrhyw ymholiadau manwl neu benodol ynglŷn â chais gyda'r swyddog achos perthnasol.

 

Cyflwyno sylwadau ar Gais Cynllunio

Os hoffech wneud sylw ar gais cynllunio gallwch ysgrifennu atom drwy'r cyfeiriad uchod neu anfon eich sylwadau atom ar yr ebost i:

Sicrhewch eich bod yn cynnwys manylion llawn y cais gan gynnwys rhif y cais.

 

Cysylltu â Gorfodi Cynllunio

Os hoffech wneud cwyn am ddatblygiad nad yw wedi'i awdurdodi cysylltwch â Gorfodi Cynllunio gan ddefnyddio'r ffurflen a ddarparwyd:

 

Ffurflen Gwyno Ar-lein

 

 

planning contact
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Datblygu Marcus Goldsworthy 01446 704630
Rheolwr Rheoli Datblygu Victoria Robinson  01446 704661
Prif Swyddog Cynllunio (Ardal y Gogledd)

Stephen Butler

01446 704624 
Prif Swyddog Cynllunio (Ardal y De) Ian Robinson 01446 704777
Prif Swyddog Apeliadau a Gorfodi Justina Moss 01446 704690
Prif Swyddog Cynllunio Lucy Butler 01446 704665
Swyddog Gwybodaeth Cynllunio John Raine 01446 704663
Prif Gynllunun Cadwraeth a Dylunio Peter Thomas 01446 704628