Ardaloedd Cadwraeth

Ardal a chanddi gymeriad pensaernïol a hanesyddol arbennig y mae ei hadeiladau a’u hamgylchedd yn werth eu diogelu ydi Ardal Gadwraeth.

  

Dyletswydd y cyngor yw dod o hyd i ardaloedd sydd â chymeriad neilltuol, ac i gymryd y camau i’w diogelu trwy eu pennu’n Ardaloedd Cadwraeth.  Yna, rydym yn creu polisïau a threfniadau i gadw ac ychwanegu at eu gwerth.

 

Rydym yn eu harolygu’n rheolaidd, ac yn ystyried rhai newydd.

 

Arweiniad ar Ardaloedd Cadwraeth

Yn ogystal â’r arweiniad sydd mewn Gwerthusiadau a Chynlluniau Rheoli ar Ardaloedd Cadwraeth unigol, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi llunio arweiniad a gwybodaeth sy’n perthyn i Ardaloedd Cadwraeth:  

 

 

conservation areas
 LleMapGwerthusiad a ChynllunCrynodeb o'r ArdalCanllawiau Ychwanegol
Aberthin Map Gwerthusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -
Maestref Gardd Y Barri Map Gwerthusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal Canllaw Cynllunio Atodol
Ardal Forol Y Barri Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -
Tresimwn Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -
Trebeferad Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal  -
Broughton Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -
Tregatwg Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -
Colwinston Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal  -
Y Bont-faen Map Gweithusiad a Chyllun Crynodeb o'r Ardal -
Dinas Powys Map Gweithusiad a Chyllun Crynodeb o'r Ardal -
Drope Map Gweithusiad a Chyllun Crynodeb o'r Ardal -
Dwyrain Aberddawan Map Gweithusiad a Chyllun Crynodeb o'r Ardal -
Flemingston Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -

Silstwn

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal  -

Llanbethery

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal  -

Llanblethian

Map Gweithusiad a Chynllun - -

Llancadle

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -

Llancarfan

Map

Gweithusiad a Chynllun

Crynodeb o'r Ardal -

Llandŵ

Map Gweithusiad a Chynllun Crynoden o'r Ardal -

Llan-gan

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -

Llanfaes

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -

Llanmihangel

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal  -

Llantrithyd

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -

Llanilltud Fawr

Map Gweithusiad a Chynllun -  -

 Llysworney

Map Gweithusiad a Chynllun  Crynodeb o'r Ardal  -

Llanfihangel y Pwll

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -
Yr As Fawr Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -

Penarth

Map

Gweithusiad a Chynllun

-

Gweithusiad a Chynllun

 -

Arweiniad Cynllunio Atodol 

-

Eiddo Erthygl 4 ym Mhenarth

-

Gwybodaeth a chefnogaeth ar Erthygl 4

Pendeulwyn

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -

Penmarc

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -
Llanbedr y Fro Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal

 

 -

Porthceri

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -

Y Rhws

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -

Saint-y-brid

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal -

St. George

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal  -

St. Hilari

Map Gweithusiad a Chynllun Crynodeb o'r Ardal  -

St. Niclas

Map Gweithusiad a Chynllun  Crynodeb o'r Ardal -

Talygarn

Map  - - -

Gwenfô

Map Gweithusiad a Chynllun  Crynodeb o'r Ardal -