Henebion Cofrestredig

Mae rhai henebion wedi’u dynodi’n “Henebion Cofrestredig” o dan Ddeddf Henebion a Mannau Archeolegol 1979. Mae’r safleoedd yma’n cael eu cydnabod fel safleoedd o arwyddocâd cenedlaethol ac fe’u diogelir gan y gyfraith.

 

Cadw sy’n rheoli unrhyw waith sy’n effeithio ar Heneb Gofrestredig neu ei faes dynodedig, ac atyn nhw y dylid anfon ceisiadau felly. Os ydy adeilad neu safle yn Heneb Gofrestredig ac yn Adeilad Rhestredig, yna statws yr adeilad fel heneb sy’n cael blaenoriaeth.

 

Mae mwy na 100 o Henebion Cofrestredig yn y Fro. Darllenwch y rhestr yn fan hyn. 

 

 

Lle bo adeilad neu safle yn Heneb Restredig ac yn Adeilad Rhestredig, bydd statws y strwythur fel heneb yn cael blaenoriaeth.