Safleoedd Cais

Rhwng 4 Rhagfyr 2006 a 31 Ionawr 2007, rhoddodd y cyngor wahoddiad i bawb oedd â diddordeb i gynnig safleoedd a oedd, yn eu barn nhw, yn addas ar gyfer datblygiad. 

 

Derbyniwyd rhai ceisiadau hwyr hyd at 27 Chwefror 2008, ond nid oedd y cyngor yn medru sicrhau y byddai’r rhain yn cael eu hystyried.

 

Mae’r cyngor wedi creu cofrestr a thri atodiad.  Mi fydd y rhain yn cael eu hasesu mewn tri cham. Mae’r gofrestr a’r atodiadau ym mhrif swyddfeydd y cyngor ac yn y llyfrgelloedd cyhoeddus.