Cynllun Datblygu Lleol ar Adnau a Dogfennau Cysylltiedig

 Yn dilyn penderfyniad y Cyngor ar 23 Hydref 2013, bydd Cynllun Datblygu Lleol ar Adnau Bro Morgannwg 2011-2026 a dogfennau cysylltiedig ar agor ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. Mae’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus yn dechrau ddydd Gwener 8 Tachwedd 2013 a bydd yn rhedeg am 6 wythnos, yn dod i ben am 5pm ddydd Gwener 20 Rhagfyr 2013.

 

Mae’r canlynol yn rhestr o ddogfennau allweddol yr LDP, tystiolaeth gefndirol a dogfennau ategol Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol eraill a gafodd eu hystyried gan y Cyngor ar 23 Hydref 2013.

 

Mae rhagor o wybodaeth am sut i CWneud sylwadau ar y Cynllun Datblygu Lleol a'r Dogfennau Cysylltiedig a'r Ymgynghoriad Cyhoeddus ar gael.

 

Dogfennau Ymgynghorol (Saesneg yn unig)  

Dogfennau Eraill (Saesneg yn unig)

Papurau Cefndir

Lleol (Saeneg yn unig)

 

Dogfennau Ategol

Dogfennau Ategol Lleol Eraill

Rhanbarthol

Cenedlaethol

 

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am yr LDP arfaethedig cysylltwch â'r tîm yn:
Swyddfa’r Doc

Dociau'r Barri

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RT

Ffôn: 01446 700111

Ebost: LDP@valeofglamorgan.gov.uk