Gwerthuso Cynaliadwyedd

Dyddiadau’r ymgynghoriad yma oedd 12 Chwefror 2007 ac 19 Mawrth 2007.  Rhoddwyd yr ymatebion gerbron Cabinet y Cyngor ar 6 Mehefin 2007.Adroddiad

 

Mae’r adroddiad yn amlinellu cam cyntaf y drefn o werthuso cynaladwyedd yr argymhellion, ac yn sefydlu’r cyd-destun ac yn rhannu’r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen ar bawb sydd â diddordeb yn y pwnc.  Mae’n esbonio’r meini prawf y bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn gorfod eu bodloni.

 

Cyn paratoi’r adroddiad, cynhaliwyd gweithdy gyda cyrff cyhoeddus a phawb arall sydd â diddordeb yn y pwnc ar 11 Hydref 2006.  Cynhaliwy cyfarfod ar 19 Hydref 2006 i drafod casgliadau’r gweithdy hwnnw.  Mae’r casgliadau islaw (Saesneg yn unig).