Cofrestr Sylwadau

Gwnaeth oddeutu 1600 o bobl ymateb i'r ymgynghoriad ar CDLl 2012 gan gyflwyno dros 5100 o sylwadau. O’r sylwadau hyn, roedd oddeutu 4700 yn gwrthwynebu, 220 yn cefnogi a dros 210 yn cynnig sylwadau. Derbyniwyd deisebau gan 23 o grwpiau.

 

Er nad oes modd ystyried y sylwadau hyn yn ffurfiol dan y Cynllun Datblygu Lleol ar Adnau Drafft 2013, rydym wedi’u hystyried nhw wrth baratoi’r Cynllun hwnnw.  I helpu’r bobl sy’n cyflwyno sylwadau ar y Cynllun Datblygu Lleol newydd, mae Cofrestr Sylwadau 2012 wedi’i nodi isod ac mae’n cynnwys copi o’r holl sylwadau a dderbyniwyd ar y Cynllun ar Adnau 2012.

 

 

Mae pob cyfrol wedi’i rhestru yn ôl y Rhif Adnabod. Nodwch pa gyfrol y mae eich rhif adnabod ynddi ac wrth ei hagor, bydd llyfrnodau’n ymddangos ar yr ochr chwith a fydd yn mynd â chi at eich sylw.

 

Os nad ydych yn gwybod neu’n methu â chofio eich rhif adnabod, chwiliwch drwy’r gyfrol Mynegai a dilynwch y camau uchod.