Dogfennau Cyflwyno

Dogfennau a baratowyd a/neu a gyfeiriwyd atynt mewn perthynas â’r CDLl a’u cyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio a Llywodraeth Cymru.  

 

Dogfennau Cyflwyno – Dogfennau cychwynnol a gyflwynwyd i'w Harchwilio. Mae’r rhain yn ddogfennau a baratowyd a/neu a gyfeiriwyd atynt mewn perthynas â’r CDLl (gan gynnwys Cronfa Dystiolaeth y Cyngor).

 

Rhagor o Ddogfennau Cyflwyno – Dogfennau eraill a gyflwynwyd yn dilyn y cam Cyflwyno

 

Mae’r dogfennau canlynol ar gael i’w gweld/lawrlwytho ar-lein. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gweld copïau papur o’r Llyfrgell Archwilio yn Swyddfa’r Dociau, Y Barri, gysylltu â’r Swyddog Rhaglenni er mwyn trefnu amser sy’n gyfleus i bob parti. 

 

SD01 - Deposit Local Development Plan - Written Statement (2013)

 

SD02 - LDP Proposals Map (2013)

 

SD03 - LDP Constraints Map (2013)

 

SD04 - Schedule of Proposed Focused Changes and Minor Changes - Consultation Document (2015)

 

SD05 - Deposit LDP Written Statement - as amended by the Schedule of Focused and Minor Changes (June 2015)

 

SD06 - Notice of Submission

 

SD07 - LDP Initial Consultation Report (September 2013)

 

SD08.1LDP Consultation Report 2015 excluding Appendices 10,11,12, 20

 

SD08.2LDP Consultation Report Appendix 10: DLDP Consultation Summary Report

 

SD08.3LDP Consultation Report Appendix 11: DLDP Residential Allocations - Representations Summary

 

SD08.4LDP Consultation Report Appendix 12 DLDP Representations Summary and Response Register

 

SD08.5LDP Consultation Report Appendix 20: ASC Representations Summary and Response Register

 

SD09 - Sustainability Appraisal Report (2013)

 

SD10 - Sustainability Appraisal Report Addendum (2015)

 

SD11 - Habitats Regulations Assessment - Appropriate Assessment Report of Deposit LDP (September 2013)

 

SD12 - Habitats Regulations Assessment Screening of Focused Changes (2015)

 

SD13 - Delivery Agreement (May 2014) including Community Involvement Scheme

 

SD14 - Alternative Sites Register (2014)

 

SD15 - Deposit LDP Representations Register 2014

 

SD16 - Alternative Sites Representations Register 2014

 

SD17 - Equalities Impact Assessment (2015)

 

SD18 - VOGC and DCWW Statement of Common Ground (May 2015)

  

SD117 - Focused Changes Consultation Summary Report September 2015

 

SD118 - Focused Changes Representations Register September 2015

 

 

Evidence Base

 

SD19 - Agricultural Land Classification background paper (2015)

 

SD20 - Plan Preparation and Flood Risk background paper update (2015)

 

SD21 - Local and Neighbourhood Retail Centre Review updated background paper (2015)

 

SD22 - Minerals Planning revised background paper (2014)

 

SD23 - Housing Provision background paper (2015)

 

SD24 - Affordable Housing Viability Update Report (2014)

 

SD25 - Infrastructure and Site Deliverability Statement (2015)

 

SD26Further Advice on Employment Land and Premises Study (2015)

 

SD27 - Affordable Housing Delivery Update Paper (2015)

 

SD28 - Health Impact Assessment 2013

 

SD29 - Affordable Housing Background Paper 2013

 

SD30 - Affordable Housing Viability Study 2013

 

SD31 - Burial Land Study Background Paper 2013 Update

 

SD32 - Gypsy and Travellers Accommodations Needs Assessment 2013

 

SD33 - Gypsy and Traveller Site Assessment Background Paper 2013

 

SD34 - Coastal Study Background Paper Update 2013

 

SD35 - Designation of Landscape Character Areas 2013

 

SD36 - Designation of SLAs Background Paper 2013 Update

 

SD37 - Designation of SLAs Review Against Historic Landscapes 2013

 

SD38 - Employment Land and Premises Study 2013

 

SD39 - Findings of the Site Assessment Background Paper 2013

 

SD40 - Green Wedge Background Paper 2013

 

SD41 - HRA Appropriate Assessment Screening Report 2007

 

SD42 - Habitat Regulations Assessment Screening Review 2009

 

SD43 - Housing Supply Background Paper 2013

 

SD44 - Identification of SINCs 2013

 

SD45 - Local & Neighbourhood Retail Assessment 2013 – Superseded

 

SD46 - Local Housing Market Assessment Background Paper Update 2013

 

SD47 - Minerals Background Paper 2013 – Superseded

 

SD48 - Open Space Background Paper 2013

 

SD49 - Plan Preparation and Assessment of Flood Risk Background Paper 2013 – Superseded

 

SD50 - Population and Housing Projections Background Paper 2013

 

SD51 - Small Sites Viability Report 2013

 

SD52 - Renewable Energy Study Update 2013

 

SD53 - Renewable Energy Assessment Background Paper 2013

 

SD54 - Retail Planning Study Background Paper Update 2013

 

SD55 - Rural Affordable Housing Needs Survey 2013 Update

 

SD56 - SLA Integration with Adjoining Authorities Update 2013

 

SD57 - Spatial Options background paper 2007

 

SD58 - Sustainable Settlements Background Paper 2013

 

SD59 - Town and District Centre Appraisal 2013 Update

 

SD60 - Waste Management Background Paper 2013

 

SD61 - Community Facilities Assessment 2013

 

SD62 - Education Facilities Background Paper 2013

 

SD63 - Sustainable Transport Assessment Background Paper 2013

 

SD64 - Highway Impact Assessment 2013

 

SD65 - Draft Infrastructure Plan 2013

 

 

Further Submission Documents

Other Local Documents

 

SD66 - St-Athan-ABP-Economic-Impact-Assessment-2009

 

SD67 - St-Athan-ABP-Flood-Consequences-Assessment-2009

 

SD68 - St-Athan-ABP-Planning-Statement-2009

 

SD69 - Land-East-of-Eglwys-Brewis-Site-MG25-Conservation-Management-Strategy-June-2015

 

SD70 - Land East of Eglwys Brewis - Site MG2(5) - Ecology Desk Study (December 2014)

 

SD71 - MG2(32) Llandough Landings - Flood Note March 2012

 

SD72 - MG2(32) Llandough Landings - Transport Appraisal July 2013

 

SD73 - MG2(1) Barry Waterfront Water Resources Drainage and Flooding ES Chapter H including addendum August 2009

 

SD74 - MG9(1) - J34 M4 Hensol Flood Consequences Assessment Appendix 14.1

 

SD75 - MG9(1) - J34 M4 Hensol Flood Risk & Drainage Assessment ES Chapter 14 Summary

 

SD76 - VOGC - Community Strategy 2011-21 (September 2011)

 

SD77 - VOGC - Local Housing Strategy 2015-20

 

SD78 - VOGC - Tourism Strategy 2011-15

 

SD79 - VOGC - NCN Route 88 Feasibility Study Sustrans June 2008

 

SD80 - VOGC - Joint Housing Land Availability Study 2011

 

SD81 - VOGC - Joint Housing Land Availability Study 2012

 

SD82 - VOGC - Joint Housing Land Availability Study 2013

 

SD83 - VOGC - Joint Housing Land Availability Study 2014

 

SD84 - VOGC - Local Transport Plan 2015

 

 

Regional Documents

 

SD85 - Regional Waste Plan First Review 2008

 

SD86 - SWRAWP Regional Technical Statement 2008

 

SD87 - SWRAWP Regional Technical Statement First Review 2014

 

SD88 - South East Wales Transport Alliance Regional Transport Plan March 2010

 

SD89 - Regional Strategic Framework for South East Wales - Delivering a Future with Prosperity 2013

 

SD90 - Cardiff Capital Region Board - Powering the Welsh Economy (February 2015)

 

SD91 - The First Severn Estuary Shoreline Management Plan (2010)

 

SD92 - Severn Estuary Shoreline Management Plan Review (SMP2)

 

SD93 - Lavernock Point to St Ann's Head Shoreline Management Plan (SMP2)

 

 

National Documents

 

SD94 - City Regions Final Report 2012

 

SD95 - Community Infrastructure Levy Regulations (2010)

 

SD96 - Economic Renewal - A New Direction (2010)

 

SD97 - Environmental Strategy for Wales (2006)

 

SD98 - Housing Act (2004)

 

SD99 - Minerals Planning Policy Wales (MPPW)

 

SD100 - One Wales- Connecting the Nation - Wales Transport Strategy

 

SD101 - The National Transport Plan (2010)

 

SD102 - Our Healthy Future

 

SD103 - Creating an Active Wales

 

SD104 - Planning Policy Wales

 

SD105 - Rural Development Plan Wales (2014 - 2020)

 

SD106 - Technical Advice Notes

 

SD107 - The Office for National Statistics Unemployment Briefing (2010)

 

SD108 - The Planning and Compulsory Purchase Act (2004)

 

SD109 - The Welsh Index of Multiple Deprivation

 

SD110 - Town and Country Planning Local Development Plan Regulations Wales (2005)

 

SD111 - Wales Spatial Plan (2008 Update)

 

SD112 - Zero Waste, One Wales (June 2010)

 

SD113 - Setting the Direction (2010)

 

SD114 - Towards a Welsh Planning Act- Ensuring the Planning System Delivers

 

SD115 - Welsh Government Clarification Letter CL-01-12 - 1st November 2012

 

SD116 - WG - Collections, Infrastructure and Market Sector Plan July 2012