Diogelwch Rhag Tân

Rhan B: Diogelwch Rhag Tân - Dyma’r Ddogfen Gymeradwy fwyaf gan fod y pwnc yn gymhleth ac yn eang ei gwmpas.

 

Nod y pum gofyniad, o’u rhoi ar waith gyda’i gilydd, yw sicrhau na fydd tân mewn adeilad yn peryglu diogelwch y bobl sydd ynddo, eu cymdogion na’r diffoddwyr tân.

 

Mae’n rhaid i bob adeilad newydd gynnwys allanfa dân i bobl ddianc drwyddo i fan diogel tu allan i’r adeilad.

 

Mae’n rhaid i waliau mewnol ac arwynebedd nenfydau ystafelloedd fod wedi’u gwneud allan o ddeunyddiau sy’n aatal fflamau rhag ymledu dros eu harwynebeddau, deunyddiau nad ydynt yn rhyddhau gwres yn ormodol ar ôl eu cynnau.

 

Mae’n rhaid i adeiladwaith yr adeilad fedru gwrthsefyll tân yn ddigon da i gynnal ei sefydlogrwydd am gyfnod rhesymol o amser. I rwystro tân rhag ymledu’n gyflym mewn adeilad, ac i adeiladau eraill, mae angen gosod gwahanfuriau a rhwystrau ar ffurf gwagleoedd.

 

Mae’n rhaid i arwynebau allanol waliau a thoeau fod wedi’u gwneud allan o ddeunyddiau sy’n gallu rhwystro tân rhag ymledu trostynt.

 

Mae’n rhaid i’r adeilad fedru cynnig mynediad a chyfleusterau ar gyfer y gwasanaethau tân.