Inswleiddio

Rheoliadau Adeiladau ar gyfer inswleiddio’r atig, inswleiddio waliau dwbl ac adnewyddu elfennau thermol

 

Inswleiddio’r Llofft

Gallwch osgoi colli tua 30 y cant o’r gwres a ddefnyddiwch yn eich tŷ drwy inswleiddio gyda deunydd sy’n mesur o leiaf 250mm o drwch. Y cyfan sydd raid i chi wneud ydy gosod y deunydd ar lawr y llofft, rhwng ac yna dros y trawstiau os ydyn nhw’n weladwy. Cofiwch wisgo dillad, menig a masgiau gwarcheidiol pan fyddwch chi’n gwneud hyn. Peidiwch â gosod y deunydd o dan y tanc dŵr oer, os oes un gyda chi, a pheidiwch â chywasgu’r deunydd mewn corneli cyfyng neu o dan y bondo. Ar ôl i chi orffen gosodwch fyrddau cerdded dros y trawstiau er mwyn creu llwybr diogel o ddrws y llofft at unrhyw danciau dŵr sydd gennych (os o gwbl). Mae’n bosib i chi wneud y gwaith yma eich hun fel prosiect DIY neu ofyn i osodwr proffesiynol wneud y gwaith. Mae yna grantiau a chynigion arbennig i’w cael i’ch helpu i dalu’r costau cysylltiedig.

Inswleiddio Waliau Dwbl

Os ydy’ch waliau dwbl yn wag, mae’n bosib y gallwch chi osgoi colli tua 30 y cant o’r gwres a ddefnyddiwch drwy inswleiddio. Drwy lenwi’r ceudod rhwng waliau dwbl y tŷ gyda deunydd inswleiddio gallwch atal gwres rhag dianc drwy’r waliau. Bydd hyn yn helpu i gysoni tymheredd eich cartref, osgoi lleithder ar y waliau a’r toeau yn ogystal ag atal gwres rhag crynhoi tu mewn i’r cartref yn ystod cyfnod twym yn yr haf.

Adnewyddu Elfennau Thermol

Pan fyddwch yn ail-rendro yn fewnol neu’n allanol, yn gosod gorchudd to newydd, neu'n newid lloriau daear neu agored, ystyrir hyn yn waith adeiladau at ddibenion cadwraeth tanwydd ac ynni dan y Rheoliadau Adeiladu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Briff Technegol LABC.