Waliau Cydrannol

Daeth Deddf Waliau Cydrannol 1996 i rym ar 1 Gorffennaf 1997 ac mae’n berthnasol i Gymru a Lloegr.

 

Mae’r Ddeddf yn cwmpasu'r gwaith amrywiol a fydd yn cael ei wneud ar wal neu strwythur gydrannol gyfredol, adeilad newydd ar neu y naill ochr i'r ffin rhwng eiddo a gwaith cloddio o fewn 3 neu 6 metr o adeilad/adeiladau neu strwythur/strwythurau cyfagos, yn dibynnu ar ddyfnder y twll neu'r sylfeini arfaethedig.

 

Yr ystyriaeth allweddol yw a fydd eich gwaith arfaethedig yn effeithio ar gryfder strwythurol a swyddogaethau cynorthwyol y wal gydrannol yn ei chyfanrwydd, neu’n achosi difrod i ochr Perchennog Cyffiniol y wal.

 

Os nad ydych yn siŵr a oes angen hysbysiad ar gyfer eich gwaith arfaethedig, dylech ofyn am gyngor gan yr adran Rheoli Adeiladau.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan Porth Cynllunio, lle gallwch ddarllen Llyfryn Esboniadol.