Nwy Radon

Nwy ymbelydrol naturiol yw Radon. Nid yw’n bosib ei weld, ei arogli na’i flasu.  Mae’n deillio o’r ychydig bach iawn o Wraniwm sy’n bresennol ymhob carreg a phridd. 

 

Mae’r Radon yn bresennol ymhobman ond ar ganran isel iawn fel arfer.  Rydym yn ei anadlu bod eiliad o’n hoes.

 

Mae rhai ardaloedd yn cael mwy o Radon nag eraill.  Efallai fod llawer iawn o Radon yn gallu arwain at gynnydd yn y perygl y byddwch yn dioddef canser.

 

Y ffordd orau i ymateb i Radon yw gyda swmp Radon er mwyn ei dynnu allan o’r tŷ.  Mae’r swmp yn cynnwys pibell fach, sydd wedi ei gysylltu i ofod o dan lawr yn y tŷ.  Mae aer yn cael ei sugno allan yn barhaol.

 

Mae sympiau newydd yn gallu cael eu gosod o du allan y tŷ, fel eich bod yn medru parhau â’ch bywyd bob dydd yn ddidrafferth.

Radon

 

 

 

Sut i ddiogelu yn erbyn Radon   Sut mae swmp Radon yn gweithio   Gweithgor iechyd a diogelwch

 

Y sefydliad ymchwil i adeiladau   Ewch i wefan yr Arolwg Daearegol Prydeinig