Toeau

Ym mhen hir neu hwyr bydd rhaid i bob adeilad gael ei ail-doi.  Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu.

 

Ni fydd angen Cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladau arnoch i ail-orchuddio’r to os ydych chi'n defnyddio deunydd sydd yr union yr un fath â'r to gwreiddiol, ac ni fydd rhaid cyflwyno cais am gymeradwyaeth i drwsio toeau chwaith.

 

Nid yw rhai mathau o deils a llechi yn addas ar gyfer bob mathau o doeau gan nad ydyn nhw’n gallu dal dŵr ym mhob tywydd.

 

Mae Rhan L y Rheoliadau Adeiladu yn darparu cyngor cynhwysfawr ynglŷn â defnyddio deunyddiau ynysu gwres ymhob rhan o’r adeilad. 

 

Porthol Cynllunio – Dogfen L

   

Mae mwy o Wybodaeth ar gael ar y Porthol Cynllunio ac mae mwy o wybodaeth yn Nogfen A