Drysau

Mae drws allanol yn “ddyfais gosod dan reolaeth” yn ôl y Rheoliadau Adeiladu ac o ganlyniad i’r dosbarthiad hwn mae’r Rheoliadau’n nodi pa safonau sy’n rhaid eu bodloni pan fydd ffenestr neu ddrws yn cael ei ailosod.

 

Os ydych chi’n bwriadu newid drysau, bydd rhaid iddyn nhw gydymffurfio â gofynion Rheoliadau Adeiladu mewn perthynas â faint o wres sy’n gallu pasio drwy’r gwydr a’r ffrâm, sy’n cael ei fesur fel “U-Value”.

 

Ni ddylai dyluniad drysau newydd waethygu sefyllfa'r allanfa dân ar gyfer yr ystafelloedd byw sydd ar y llawr cyntaf (ac unrhyw loriau uwch eu pen) a’r ystafelloedd sydd ar y llawr gwaelod os nad ydyn nhw’n agor yn uniongyrchol i gyntedd sy’n arwain at ddrws allanol.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Porth Cynllunio