Rheoliadau Adeiladu

Prif bwrpas y Rheoliadau Adeiladu yw sicrhau iechyd a diogelwch pobl mewn adeiladau ac o'u cwmpas, hyrwyddo arbed tanwydd a darparu mynediad i adeiladau a'r cyffiniau i bobl o bob abled.

 

Mae Rheoliadau Adeiladu mewn grym yng Nghymru a Lloegr yn bennaf i sicrhau iechyd a diogelwch pobl mewn adeiladau ac o’u cwmpas. Maent hefyd yn darparu mynediad i adeiladau a’r cyffiniau, ac yn ceisio arbed ynni. 

 

 

Gallai Rheoliadau Adeiladu fod yn berthnasol os yw hi’n fwriad gennych wneud un o’r isod:

  • Codi adeilad newydd neu ymestyn adeilad sy'n bodoli eisoes (oni bai bod yr adeilad neu'r estyniad wedi ei eithrio).
  • Gwneud newidiadau strwythurol i adeilad sy'n bodoli eisoes (gan gynnwys y sylfeini).
  • Newid defnydd adeilad sy'n bodoli eisoes (mewn rhai achosion).
  • Darparu, ymestyn neu newid adnoddau draenio.
  • Darparu bwyler cynhesu gofod neu fwyler gwasanaeth dŵr poeth.
  • Darparu llestr dŵr poeth.
  • Darparu ffenestr, golau yn y nenfwd neu ddrws newydd (yn achos drws, pan fod dros 50% o'i arwynebedd mewnol wedi ei wydro, gan gynnwys y ffrâm.

 

Corff o ofynion penodol yw’r Rheoliadau Adeiladu, ac ategir hwy gan ddogfennau manwl a elwir yn Ddogfennau Cymeradwy, sy’n rhoi arweiniad ar weithredu’r gofynion penodol. 

 

Y safonau mwyaf sylfaenol yw’r Rheoliadau Adeiladu. Mae’r Dogfennau Cymeradwy wedi eu rhannu’n adrannau o A i P (gan ddilyn yr wyddor Saesneg). Mae’r wybodaeth isod yn crynhoi pob dogfen ac yn rhoi cipolwg i chi ar gymhlethdod technegau adeiladu heddiw.