Y Gofrestr Personau Cymwys 

Defnyddir y term ‘Personau Cymwys’ i ddisgrifio crefftwyr neu fenter y dyfarnwyd eu bod yn ddigon cymwys i hunan dystysgrif o bod eu gwaith yn cydymffurfio â ‘Diogelwch Trydan Rhan P’ Rheoliadau Adeiladu Cymru a Lloegr. 

 

Rhaid hysbysu adran rheoli adeiladau’r awdurdod lleol o unrhyw waith trydanol a wneir yn ystod gwaith gwella’r cartref, gwaith adnewyddu, trawsnewid llofft ac ailosod cegin neu ystafell ymolchi, a rhaid i’r gwaith gael ei gyflawni gan Berson Cymwys.

 

Y gobaith yw y bydd symud at hunan dystysgrifo’n cynyddu cydymffurfiad â gofynion Rheoliadau Adeiladu’n sylweddol, yn gostwng cost ymuno â chynlluniau cydnabyddedig i gwmnïau, ac yn hyrwyddo hyfforddiant a lefelau cymhwysedd o fewn y diwydiant.

 

Yn ogystal, dylai helpu i ostwng niferoedd adeiladwyr twyllodrus a chynorthwyo awdurdodau lleol i orfodi Rheoliadau Adeiladu.

 

Ceir gwybodaeth bellach ar wefannau LABC a GOV.UK (Saesneg):

 

Y Gofrestr Personau Cymwys  Cynlluniau Personau Cymwys