Archwiliadau Statudol

Yn ystod y broses adeiladu, mae archwilwyr rheoli adeiladau’n archwilio safleoedd er mwyn gwirio bod gwaith yn cael ei gyflawni mewn modd boddhaol.

 

Bydd yr ymgeisydd, neu adeiladwr yr ymgeisydd, yn ymgynghori â’r archwilydd ar wahanol adegau ys ystod y gwaith, er enghraifft:

 • cyn arllwys seiliau concrid ar adeg y cloddiad;
 • cyn gorchuddio seiliau concrid;
 • cyn gorchuddio cwrs diogelu rhag tamprwydd;
 • cyn gorchuddio craidd caled a osodwyd ar gyfer y llawr;
 • cyn gorchuddio draeniau newydd;
 • o leiaf pum niwrnod ar ôl gorchuddio draneniau newydd a thrawstiau to;
 • o leiaf pum niwrnod cyn mynd i mewn i adeilad a / neu pan fydd y gwaith yn dod i ben.

 

Yn ogystal, mae’r gwaith yn cynnwys: 

 • Cydlynu a chyfathrebu ag ymrwymiadau statudol eraill, e.e. priffyrdd;
 • Amcangyfrif y ffi a godir ar y cleient;
 • Gweithredu'r rheoliadau mwyaf cyfredol;
 • Ateb ymholiadau gan y cleient ar gynnydd y gwaith;
 • Darparu tystysgrif cwblhad pan fydd y gwaith adeiladu wedi ei gyflawni'n foddhaus;
 • Ymgymryd â gweithredu gorfodol pan fod diffyg cydymffurfio wedi digwydd.

 

Yn achos cynlluniau mwy astrus, efallai fydd yr archwilydd rheoli adeiladu’n rhan o’r cam cyn y cais i gynghori ymgeiswyr ar faterion dylunio ac awgrymu dewisiadau eraill a allai leihau’r risg o oedi ac arbed arian.