Lwfans Cynhaliaeth Addysg 

Mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn darparu cymorth ariannol i ddisgyblion 16-19 oed sy’n parhau a’u haddysg mewn ysgolion neu sefydliadau addysg bellach.

 

Mae'n lwfans a roddir drwy brofi modd ac i fod yn gymwys bydd yn rhaid eich bod yn bodloni'r amodau canlynol:

  • 16 oed rhwng 1 Medi 2008 – 31 Awst 2009
  • Byw yn y Deyrnas Unedig
  • Yn astudio llawn amser
  • Yn astudio ar gwrs cymwys

 

Arian = £10/£20/£30 yr wythnos yn dibynnu ar amgylchiadau. Telir yr arian bob pythefnos i'r banc.

 

Byddwch yn gymwys os ydych yn:

  • byw gyda'ch rhieni, mae'n rhaid bod cyfanswm incwm y teulu'n llai na £31,581
  • Rydych yn byw ar eich pen eich hunan, rhaid bod eich incwm blynyddol yn llai na £31,581
  • rydych o dan ofal y gwasanaethau cymdeithasol, neu'n gyfrifol am blentyn, yn debygol o dderbyn £30 yr wythnos

 

Os ydych chi’n meddwl eich bod yn gymwys i hawlio’r grant, cysylltwch â’ch ysgol yn uniongyrchol.