Derbyn i’r Ysgol Feithrin 

Mae plant yn gymwys i dderbyn lle rhan amser mewn meithrinfa, am bum bore neu bum prynhawn fel rheol, o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd.

 

Blwyddyn Academaidd 2020/21

Byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad fel a ganlyn, os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 

 

1 Medi 2016 a 31 Awst 2017 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Medi 2020. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Mai 2020.

 

1 Medi 2017 a 31 Rhagfyr 2017 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ym mis Ionawr 2021. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 25 Hydref 2020.

 

1 Ionawr 2018 a 31 Mawrth 2018 – Bydd yn dechrau yn y feithrinfa ar ôl Pasg 2021. Bydd yr hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar 17 Ionawr 2021. 

 

  

Dosbarth Meithrin 2020-21 

 

  • Dyddiad Agor: 24 Ionawr 2020
  • Dyddiad Cau: 23 Mawrth 2020
  • Dyddiad Cynnig: Bydd dyddiad cynnig eich plentyn yn dibynnu ar y tymor y byddant yn dechrau yn y Feithrin.
  • Dechrau ym mis Medi:25 Mai 2020
  • Dechrau ym mis Ionawr:25 Hydref 2020
  • Dechrau ym mis Ebrill:25 Ionawr 2021

Y Cynnig Gofal Plant ym Mro Morgannwg

  

Cynigir hyd at 30 awr o addysg a gofal plant ar y cyd i rieni cymwys sy’n gweithio, sydd â phlant rhwng 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Bydd y 30 awr yn cynnwys cyfuniad o'r Feithrinfa Cyfnod Sylfaen presennol (12.5 awr) ar agor i bob plentyn 3 a 4 oed a'r gofal plant ychwanegol a gyllidir (17.5 awr) i deuluoedd cymwys.  Yn ystod y gwyliau ysgol bydd ond yn cynnwys 30 awr o ofal plant a gyllidir, am hyd at 9 wythnos y flwyddyn. 

 

Pryd allaf ymgeisio?

Mae’r cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed pan gynigir lle addysg llawn amser

 

Cynnig Gofal Plant

 

Ceisiadau Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant a aned ar neu cyn 31 Rhagfyr 2016 ar agor nawr.

 

Y Cynnig Gofal Plant

 

 

 

Cofrestru eich manylion

Cofrestrwch y manylion a byddwn yn eich hysbysu pan ddaw'r amser i ymgeisio

 

 

Dalgylchoedd

Yn achos gor-danysgrifiad, pennir llefydd yn unol â meini prawf mynediad y Cyngor, a rhoddir blaenoriaeth i blant y dalgylcyh. Ceir manylion llawn am y meini prawf yn ein Canllaw i Rieniar drefniadau derbyn i Ysgolion y Fro 2019/20. 

 

I weld dalgylch eich ysgol feithrin, rhowch eich cod post yn y blwch isod:

 

 

Er mwyn helpu’r holl rieni/gofalwyr, mae ffurflenni derbyn i ysgolion ar gael yn yr ieithoedd canlynol: ArabegBengaliTsieineegLithwanegMalayalamPwylegRwsiegTagalogThai.