Derbyn i’r Ysgol

Gwybodaeth am y broses dderbyn i ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd ym Mro Morgannwg 

 

  

Ysgolion Meithrin

Dyddiad agor: 25 Ionawr 2021

Dyddiad cau: 26 Mawrth 2021

 

Dechrau ym mis Medi: 25 Mai 2021

Dechrau ym mis Ionawr: 25 Hydref 2021

Dechrau ym mis Ebrill: 25 Ionawr 2022

 

Ysgolion Uwchradd

Dyddiad agor: 24 Medi 2021

Dyddiad cau: 26 Tachwedd 2021

Hysbysiad: 01 Mawrth 2022

 

Ysgolion Cynradd

Dyddiad agor: 5 Tachwedd 2021

Dyddiad cau: 14 Ionawr 2022

Hysbysiad:  19 Ebrill 2022

 

Being Bilingual cover

Ydych chi’n meddwl am addysg Gymraeg?

Os ydych chi’n ystyried addysgu eich plentyn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac eisiau gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael, gall ein tudalen ar eich taith ddwyieithog neu canllaw Llywodraeth Cymru i addysg Gymraeg yn helpu.

 

Eich Taith Ddwyieithog

Llyfryn Llywodraeth Cymru: Canllaw i Addysg Cymraeg

Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol

Os ydych chi’n symud i stad o dai newydd ym Mro Morgannwg, a wnewch chi gwblhau ‘Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol’ os gwelwch yn dda? 

 

Newid Ysgol

Os ydych chi’n symud i Fro Morgannwg, neu’n dymuno newid ysgol o fewn y sir, llenwch ffurflen newid ysgol. 

 

Apeliadau derbyn

Os nad ydych wedi eich boddhau â chanlyniad cais am le mewn ysgol gymunedol benodol, gellir cyflwyno apêl i Banel Apeliadau.

 

 

Ymgynghori

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2022/2023

 

Mae Cyngor y Fro yn ymgynghori gyda rhieni ar newid arfaethedig i drefniadau derbyn i ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/2023.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynnig, ac i ddweud eich dweud, ewch i'n tudalen ymgynghori.

  

Tudalen Ymgynghori Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2022/23

 

Cwestiynau cyffredin (gwefan Llywodraeth Cymru)