Derbyn i’r Ysgol

Gwybodaeth am y broses dderbyn i ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd ym Mro Morgannwg 

 

Ysgolion Meithrin

Dyddiad agor: 24 Ionawr 2020

Dyddiad cau: 23 Mawrth 2020

 

Hysbysiadau:

Dechrau ym mis Medi:25 Mai 2020

Dechrau ym mis Ionawr:25 Hydref 2020

Dechrau ym mis Ebrill:17 Ionawr 2021

 

Dywedwch wrthym, oherwydd yr achosion o COVID-19, y bydd y llythyrau hysbysu ar gyfer Derbyniadau Meithrin 2020 / 21are yn cael eu hanfon allan yr wythnos yn dechrau ar 8 Mehefin 2020.

 

Mae’r dyddiad cau wedi mynd heibio. Os hoffech gyflwyno cais hwyr, ewch i’r dudalen derbyniadau meithrin isod.

 

Ysgolion Uwchradd

Dyddiad agor: 25 Medi 2019

Dyddiad cau: 29 Tachwedd 2019

Hysbysiad: 02 Mawrth 2020

 

* Anfonir hysbysiadau e bost 2 Mawrth, bydd llythyrau yn cael eu postio dosbarth 1af ar ddydd Llun 2 Mawrth 2020.

 

Mae’r dyddiad cau wedi mynd heibio. Os hoffech gyflwyno cais hwyr, ewch i’r dudalen derbyniadau uwchradd isod.

 

Ysgolion Cynradd

Dyddiad agor: 7 Tachwedd 2019

Dyddiad cau: 10 Ionawr 2020

Hysbysiad:  16 Ebrill 2020

 

*Anfonir hysbysiadau e-bost 16 Ebrill 2020, postir llythyrau dosbarth 1af ar 14 Ebrill 2020

 

Mewngofnodi i Gweld y Cais

 

Mae’r dyddiad cau wedi mynd heibio. Os hoffech gyflwyno cais hwyr, ewch i’r dudalen derbyniadau cynradd isod.

 

Being Bilingual cover

Ydych chi’n meddwl am addysg Gymraeg?

Os ydych chi’n ystyried addysgu eich plentyn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac eisiau gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael, mae ein llyfryn Bod yn Ddwyieithog neu canllaw Llywodraeth Cymru i addysg Gymraeg yn gallu helpu.

 

Llyfryn Bod yn Ddwyieithog  Llyfryn Llywodraeth Cymru: Canllaw i Addysg Cymraeg

Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol

Os ydych chi’n symud i stad o dai newydd ym Mro Morgannwg, a wnewch chi gwblhau ‘Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol’ os gwelwch yn dda? 

 

Newid Ysgol

Os ydych chi’n symud i Fro Morgannwg, neu’n dymuno newid ysgol o fewn y sir, llenwch ffurflen newid ysgol. 

 

Apeliadau derbyn

Os nad ydych wedi eich boddhau â chanlyniad cais am le mewn ysgol gymunedol benodol, gellir cyflwyno apêl i Banel Apeliadau.

 

 

Ymgynghori

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2021/2022

 

Mae Cyngor y Fro yn ymgynghori gyda rhieni ar newid arfaethedig i drefniadau derbyn i ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/2022.

 

Llythyr i rhieni / Ymgynghoreion Rhagnodedig

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynnig, ac i ddweud eich dweud, ewch i'n tudalen ymgynghori.

 

  

Tudalen Ymgynghori Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/22

 

 

Cwestiynau cyffredin (gwefan Llywodraeth Cymru)