Derbyn i’r Ysgol

Gwybodaeth am y broses dderbyn i ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd ym Mro Morgannwg 

 

Ysgolion Meithrin

Dyddiad agor: 24 Ionawr 2020

Dyddiad cau: 23 Mawrth 2020

 

Hysbysiadau:

Dechrau ym mis Medi:25 Mai 2020

Dechrau ym mis Ionawr:25 Hydref 2020

Dechrau ym mis Ebrill:17 Ionawr 2021

 

Mae’r dyddiad cau wedi mynd heibio. Os hoffech gyflwyno cais hwyr, ewch i’r dudalen derbyniadau meithrin isod.

 

Ysgolion Uwchradd

Dyddiad agor: 25 Medi 2020

Dyddiad cau: 27 Tachwedd 2020

Hysbysiad: 01 Mawrth 2021

 

Ysgolion Cynradd

Dyddiad agor: 6 Tachwedd 2020

Dyddiad cau: 15 Ionawr 2021

Hysbysiad:  16 Ebrill 2021

 

Being Bilingual cover

Ydych chi’n meddwl am addysg Gymraeg?

Os ydych chi’n ystyried addysgu eich plentyn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac eisiau gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael, mae ein llyfryn Bod yn Ddwyieithog neu canllaw Llywodraeth Cymru i addysg Gymraeg yn gallu helpu.

 

Llyfryn Bod yn Ddwyieithog  Llyfryn Llywodraeth Cymru: Canllaw i Addysg Cymraeg

Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol

Os ydych chi’n symud i stad o dai newydd ym Mro Morgannwg, a wnewch chi gwblhau ‘Arolwg Anghenion Llefydd Ysgol’ os gwelwch yn dda? 

 

Newid Ysgol

Os ydych chi’n symud i Fro Morgannwg, neu’n dymuno newid ysgol o fewn y sir, llenwch ffurflen newid ysgol. 

 

Apeliadau derbyn

Os nad ydych wedi eich boddhau â chanlyniad cais am le mewn ysgol gymunedol benodol, gellir cyflwyno apêl i Banel Apeliadau.

 

 

Ymgynghori

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2021/2022

 

Mae Cyngor y Fro yn ymgynghori gyda rhieni ar newid arfaethedig i drefniadau derbyn i ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/2022.

 

Llythyr i rhieni / Ymgynghoreion Rhagnodedig

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynnig, ac i ddweud eich dweud, ewch i'n tudalen ymgynghori.

 

  

Tudalen Ymgynghori Trefniadau Derbyn i'r Ysgol 2021/22

 

Penderfyniadau

Penderfynodd Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ar drefniadau derbyn y Cyngor ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 ar 23 Mawrth 2020 a chymeradwyodd newidiadau i gynnwys mân ddiwygiad i’r meini prawf gordanysgrifio ar gyfer ysgolion cynradd cymunedol i sicrhau bod y rheiny sy’n byw mewn dalgylch ysgol yn cael blaenoriaeth uwch ar gyfer eu derbyn i ysgol, a diwygiad i ddalgylchoedd ysgolion uwchradd er mwyn alinio dalgylchoedd ysgolion uwchradd yn well â chapasiti’r ysgolion. Daw’r trefniadau yn rhan o’r polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

 

 

Cwestiynau cyffredin (gwefan Llywodraeth Cymru)