Vale 21stC Schools Logo with Strap (Transparent)Cymunedau Dysgu Uwchradd Barri

Bydd cynllun Cymunedau Dysgu Ysgolion Uwchradd y 21ain Ganrif y Barri yn buddsoddi £86.6 miliwn mewn tair ysgol uwchradd ar draws y Barri. Dewch o hyd i fanylion pellach ac amserlenni'r prosiectau isod. 


Ewch i'r dudalen Budd-daliadau Cymunedol i ddysgu sut mae cynllun Cymunedau Dysgu Uwchradd y Barri yn darparu buddion ychwanegol i Fro Morgannwg ehangach a gweld a yw eich sefydliad yn gymwys i dderbyn cymorth a chyfraniadau mewn da.

 

 

 

Ysgol Uwchradd Whitmore


Trosolwg o'r prosiect:

  • Adeilad newydd ar yr un safle
  • Buddsoddiad o £30.5 milliwn
  • Bydd y gofod addysgu ar draws tri llawr. Bydd ystafell arbenigol hefyd yn helpu i gynorthwyo myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r cyfleusterau chwaraeon dan do ac awyr agored yn rhan o’r datblygiad ac maent yn cynnwys cae 3G bob tywydd a chwrt gemau aml-ddefnydd yn ogystal ag iard ar gyfer dysgu mewn grŵp a defnydd anffurfiol. Bydd neuadd aml-bwrpas hefyd gyda seddau ac ardal fwyta fawr. 

Llinell amser:

06066 - Whitmore Final Logo

MS_Construction_Logo

 

Whitmore High School - front entrance  

 

 
Lluniau Cynnydd Adeiladu Ysgol Uwchradd Whitmore

   

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

 

Trosolwg o'r prosiect:

  • Ymestyn o 1361 i 1660 o ddisgyblion (gan gynnwys cynradd a’r chweched dosbarth). Adnewyddu adeiladau cyfredol ac estyniad newydd.
  • Buddsoddiad o £21.5 milliwn
  • Bydd y project yn cynnwys adeiladu bloc dylunio a thechnoleg newydd, bloc chwaraeon a TG, ardal gemau aml-ddefnydd gyda chwe llain darmac a chae 3G bob tywydd. Bydd ardal dderbynfa newydd a bloc mynediad hefyd yn cael eu hadeiladu yn ogystal ag ystafell blanhigion ac ardal codi a gollwng bysus newydd.

Llinell amser:

Bro Morgannwg Logo

ISG Logo

YGBM Entrance August 2021

Lluniau Cynnydd Adeiladu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

 

 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre


Trosolwg o'r prosiect:

  • Adeilad newydd ar yr un safle
  • Buddsoddiad o £34.8 milliwn
  • Bydd yr ailddatblygiad yn cynnwys neuadd fwyta, cwrt, ardal chweched dosbarth, mannau perfformio a chyfleusterau chwaraeon ardderchog gan gynnwys cae hoci pob tywydd, caeau pêl-droed a rygbi glaswellt, cyrtiau gemau a neuadd chwaraeon dan do.

Llinell amser:

06065 - Pencoedtre Final Logo

Bouygues Logo