Vale 21stC Schools Logo with Strap (Transparent)Cymunedau Dysgu Uwchradd Barri

Bydd cynllun Cymunedau Dysgu Ysgolion Uwchradd y 21ain Ganrif y Barri yn buddsoddi £86.6 miliwn mewn tair ysgol uwchradd ar draws y Barri. Dewch o hyd i fanylion pellach ac amserlenni'r prosiectau isod. 


Ewch i'r dudalen Budd-daliadau Cymunedol i ddysgu sut mae cynllun Cymunedau Dysgu Uwchradd y Barri yn darparu buddion ychwanegol i Fro Morgannwg ehangach a gweld a yw eich sefydliad yn gymwys i dderbyn cymorth a chyfraniadau mewn da.

 

 

 

Ysgol Uwchradd Whitmore


Trosolwg o'r prosiect:

 • Adeilad newydd ar yr un safle
 • Buddsoddiad o £30.5 milliwn
 • Bydd y gofod addysgu ar draws tri llawr. Bydd ystafell arbenigol hefyd yn helpu i gynorthwyo myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r cyfleusterau chwaraeon dan do ac awyr agored yn rhan o’r datblygiad ac maent yn cynnwys cae 3G bob tywydd a chwrt gemau aml-ddefnydd yn ogystal ag iard ar gyfer dysgu mewn grŵp a defnydd anffurfiol. Bydd neuadd aml-bwrpas hefyd gyda seddau ac ardal fwyta fawr. 

Llinell amser:

 • Cymeradwywyd gan y Cabinet March 2017
 • Mawrth 2019 – Medi 2019: Y Broses Ceisiadau Cynllunio
 • Mai 2019: Achos Busnes Llywodraeth Cymru
 • Haf 2019 – Gorffennaf 2021: Adeiladu ar y safle
 • Medi 2021: Mae staff a disgyblion yn trosglwyddo i'r ysgol newydd
 • Gorffennaf 2022: Cwblhau'r prosiect
06066 - Whitmore Final Logo

MS_Construction_Logo
WHS - Outside

 

Whitmore High School - front entrance  

 

 
Lluniau Cynnydd Adeiladu Ysgol Uwchradd Whitmore

   

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

 

Trosolwg o'r prosiect:

 • Ymestyn o 1361 i 1660 o ddisgyblion (gan gynnwys cynradd a’r chweched dosbarth). Adnewyddu adeiladau cyfredol ac estyniad newydd.
 • Buddsoddiad o £21.5 milliwn
 • Bydd y project yn cynnwys adeiladu bloc dylunio a thechnoleg newydd, bloc chwaraeon a TG, ardal gemau aml-ddefnydd gyda chwe llain darmac a chae 3G bob tywydd. Bydd ardal dderbynfa newydd a bloc mynediad hefyd yn cael eu hadeiladu yn ogystal ag ystafell blanhigion ac ardal codi a gollwng bysus newydd.

Llinell amser:

 • Cymeradwywyd gan y Cabinet Rhagfyr 2016
 • Ionawr 2019 – Gorffennaf 2019: Y Broses Ceisiadau Cynllunio
 • Mai 2019: Achos Busnes Llywodraeth Cymru
 • Haf 2019 – Gorffennaf 2021: Adeiladu ar y safle
 • Medi 2021: Mae staff a disgyblion yn trosglwyddo i'r ysgol newydd
 • Gorffennaf 2022: Cwblhau'r prosiect
Bro Morgannwg Logo

ISG Logo
YBM - Outside

 

Bro Morgannwg drone view 1
Bro Morgannwg drone view 3

 

Bro Morgannwg - Externals ready for tarmac
10 Bro Morgannwg finished sports pitch1

 

1 Bro Morgannwg finished reception1
3 Bro Morgannwg finished new block
  

 

8 Bro Morgannwg finished IT classroom1
7 Bro Morgannwg toilets1

 

 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre


Trosolwg o'r prosiect:

 • Adeilad newydd ar yr un safle
 • Buddsoddiad o £34.8 milliwn
 • Bydd yr ailddatblygiad yn cynnwys neuadd fwyta, cwrt, ardal chweched dosbarth, mannau perfformio a chyfleusterau chwaraeon ardderchog gan gynnwys cae hoci pob tywydd, caeau pêl-droed a rygbi glaswellt, cyrtiau gemau a neuadd chwaraeon dan do.

Llinell amser:

 • Cymeradwywyd gan y Cabinet March 2017
 • Gorffennaf 2019 – Rhagfyr 2019: Y Broses Ceisiadau Cynllunio
 • Hydref 2019: Achos Busnes Llywodraeth Cymru
 • Mai 2020 – Rhagfyr 2021: Adeiladu ar y safle
 • Dechrau 2022: Mae staff a disgyblion yn trosglwyddo i'r ysgol newydd
 • Gwanwyn 2023: Cwblhau'r prosiect

06065 - Pencoedtre Final Logo

Bouygues Logo

Pencoedtre HLM Architects Entrance

Pencoedtre aerial view 1
  
Pencoedtre aerial view 2
  
Pencoedtre aerial view 3
  
Pencoedtre zone 1 progress
  
Pencoedtre Steel Frame 1
  
Pencoedtre Steel Frame 4
  
Pencoedtre foundations
Pencoedtre Turf Cutting and Tree Planting Ceremony