Darpariaeth Gynradd y Bont-faen

Vale 21stC Schools Logo with Strap (Transparent)

Bydd cynllun Darpariaeth Ysgolion yr 21ain Ganrif Ysgolion Cynradd y Bont-faen yn creu lleoedd cynradd ychwanegol ar draws ardal y Bont-faen. Gweler rhagor o fanylion ac amserlenni'r prosiectau isod. 


Ewch i’r dudalen Buddion Cymunedol i ddysgu sut mae cynllun Darpariaeth Gynradd y Bont-faen yn dwyn manteision ychwanegol i ardal ehangach Bro Morgannwg ac i weld a yw eich sefydliad yn gymwys i dderbyn cyfraniadau mewn nwyddau a chymorth.

 

Ehangu'r Ddarpariaeth Gynradd yn y Bont-faen (cam 1)

 

Trosolwg o'r prosiect:Cowbridge school logo

  • Adeilad newydd ar safle Ysgol Gyfun y Bont-faen gyda lle ar gyfer 210 o ddisgyblion cynradd a 48 o leoedd meithrin rhan-amser.
  • Buddsoddiad o £5m
  • Bydd gofod addysgu wedi’i ddosbarthu ar draws dau lawr. Bydd adeilad yr ysgol yn cynnwys ystafelloedd dosbarth (o faint addas i ddarparu lle ar gyfer 30 o ddisgyblion fesul ystafell ddosbarth), prif neuadd ar gyfer chwaraeon a bwyta, swyddfeydd ar gyfer uwch staff a staff gweinyddu, ystafell staff, a mannau ymneilltuo ar gyfer ymyriadau disgyblion. Ar y tir bydd mannau chwarae allanol, ardal gemau aml-ddefnydd (AGADd) ac ardaloedd cynefin ar gyfer darpariaeth ysgol goedwig ac i wella lles disgyblion. Bydd gan y ddarpariaeth gynradd baneli ffotofoltäig a
    ddyluniwyd i fod yn garbon sero-net pan fo ar waith.
  • MS_Construction_Logo

Amserlen:

Cowbridge Primary architect drawing