Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cymuned Ddysgu Llanilltud Fawr

Bydd Cymuned Ddysgu Llanilltud Fawr newydd i blant 3 – 19 oed yn cynnwys ysgolion Eagleswell a Llanilltud Fawr wedi’u huno mewn ysgol gynradd newydd â 420 lle (Ysgol Y Ddraig). Byddwn hefyd yn ailadeiladu ac adnewyddu Ysgol Uwchradd Llanilltud Fawr.

 

Mae gwaith wedi dechrau ar y project i ddatblygu cymuned ddysgu yn Llanilltud Fawr. Lleolir Cymuned Ddysgu Llanilltud Fawr ar safle presennol Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr a bydd yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon gwell i’r gymuned eu defnyddio allan o oriau ysgol.

 

Mae capasiti’r ysgol uwchradd i gael ei leihau fel y bydd yn cyd-fynd yn fwy â niferoedd disgyblion a lleihau costau rhedeg yr ysgol tra'n cynnig cyfleusterau addysgu a dysgu gwell.

 

Disgwylir i Ysgol y Ddraig agor i ddisgyblion ym mis Hydref 2016. Caiff ysgol uwchradd Llanilltud Fawr ei chwblhau ym mis Medi 2017.

 

Bydd y project yn cynnwys:

 • Ysgol gynradd Saesneg newydd â 2 Ddosbarth Mynediad a 420 lle i gynnwys meithrinfa a pharcio i staff ac ymwelwyr. 
 • Mannau chwarae a dysgu allanol
 • Estyniad newydd i’r ysgol uwchradd bresennol
 • Adnewyddu prif adeilad Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr
 • Cae Pob Tywydd newydd gydag arwyneb chwarae 3G

   

 • Cyfleusterau parcio a gollwng newydd a chylch troi i bob ysgol yn y campws 

   

 •  
Llantwit-Learning-Community-Plans

 

Amserlen Ysgol y Ddraig 

 

 

Gorffennaf 2014 – Cyngor yn cymeradwyo’r project.

 

 

Awst 2014 – Dechrau adeiladu ar safle yr ysgol gynradd newydd.

 

Medi 2015 – Ysgol y Ddraig yn agor ar safleoedd Ysgolion Cynradd Llaniltud Fawr ac Eagleswell.

Hydref 2016 – Cwblhau adeiladu Ysgol y Ddraig newydd.

Hydref 2016 – Plant ac athrawon yn symud i mewn i’w hysgol newydd.

 

 

Amserlen Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr

 

 

Awst 2015 – Dechrau adeiladu ar safle Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr.

Awst 2016 – Adnewyddu Ysgol Gyfun Llanilltud FawrCam 3

 

Awst 2015 – Adnewyddu Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr – Cam 1

 

Awst 2017 – Adnewyddu Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr – Cam 4

 

Mawrth 2016 – Adnewyddu Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr – Cam 2

Mai 2017 – Ysgol Gyfun Llanilltud Fawryn barod ar gyfer myfyrwyr.

 

 

21st century schools logo