Vale 21stC Schools Logo with Strap (Transparent)

Darpariaeth Gynradd Gorllewin y Fro

 

Bydd cynllun Darpariaeth Gynradd Ysgol Gorllewin y Fro y 21ain Ganrif yn buddsoddi £14.485 miliwn mewn tair ysgol ar draws y Gorllewin y Fro. Dewch o hyd i fanylion pellach ac amserlenni'r prosiectau isod. 


Ewch i'r dudalen Budd-daliadau Cymunedol i ddysgu sut mae cynllun Cymunedau Dysgu Uwchradd y Barri yn darparu buddion ychwanegol i Fro Morgannwg ehangach a gweld a yw eich sefydliad yn gymwys i dderbyn cymorth a chyfraniadau mewn da.

 

 

Ysgol Gynradd Llancarfan


Trosolwg o'r prosiect:Lancarfan-logo

 • Adeilad newydd ar yr Rhoose safle gyda lle i 210 o ddisgyblion a 48 o leoedd meithrin rhan-amser.

 • Buddsoddiad o £5.04 milliwn.
 • Bydd y gofod addysgu ar draws dai llawr. Bydd adeilad yr ysgol yn cynnwys ystafelloedd dosbarth (o faint addas i letya 30 o ddisgyblion fesul ystafell ddosbarth), prif neuadd ar gyfer chwaraeon a bwyta, swyddfeydd ar gyfer uwch staff a gweinyddu, ystafell staff, a mannau torri allan ar gyfer ymyriadau disgyblion. 
  Ar y sail y bydd mannau chwarae allanol, ardal gemau aml-ddefnydd (MUGA) ac ardaloedd cynefin ar gyfer darpariaeth ysgolion coedwig ac i wella lles disgyblion. Bydd gan y cynradd baneli ffotofoltäig ac fe'i cynlluniwyd i fod yn ddefnydd carbon net.

Llinell amser:

ISG Logo

LPS PAC Elevation

 

Llancarfan - East Elevation Fabric
Llancarfan - Hall SFS & Envelope

     

Llancarfan - SFS & boarding to East elevation in progress
Llancarfan - SFS & boarding to South elevation in progress

   

Ground floor slab 1st pour
General view of site with concrete pour in progress
  

 

Ground floor slab reinforcement 2nd pour a
Llancarfan - Southern Plateau Lower Playing Field

 

 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant 

 

Trosolwg o'r prosiect:
st david's logo

 • Adeilad newydd ar yr un safle gyda lle i 210 o ddisgyblion a 48 o leoedd meithrin rhan-amser.
 • Buddsoddiad o £4.435 milliwn.
 • Bydd y gofod addysgu ar draws dai llawr. Bydd adeilad yr ysgol yn cynnwys ystafelloedd dosbarth (o faint addas i letya 30 o ddisgyblion fesul ystafell ddosbarth), prif neuadd ar gyfer chwaraeon a bwyta, swyddfeydd ar gyfer uwch staff a gweinyddu, ystafell staff, a mannau torri allan ar gyfer ymyriadau disgyblion. Ar y sail y bydd mannau chwarae allanol, ardal gemau aml-ddefnydd (MUGA) ac ardaloedd cynefin ar gyfer darpariaeth ysgolion coedwig ac i wella lles disgyblion. Bydd gan y cynradd baneli ffotofoltäig ac fe'i cynlluniwyd i fod yn ddefnydd carbon isel.

Llinell amser:
ISG Logo

 

SDP outside view

 

St Davids - Front Elevation Plaster and Brick
St Davids - Rear Play
 
St Davids front elevation
St Davids - Roof & PV installation
  
St Davids internal wall 2
 
St Davids East elevation SFS and windows ongoing
St Davids groundworks
St Davids Steel Frame 1

 

 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas


Trosolwg o'r prosiect:
st-nicholas-ciw-school-logo

 • Adeilad newydd ar yr un safle gyda lle i 210 o ddisgyblion a 48 o leoedd meithrin rhan-amser.
 • Buddsoddiad o £5.01 milliwn.
 • Bydd y gofod addysgu ar draws un llawr. Bydd adeilad yr ysgol yn cynnwys ystafelloedd dosbarth (o faint addas i letya 30 o ddisgyblion fesul ystafell ddosbarth), prif neuadd ar gyfer chwaraeon a bwyta, swyddfeydd ar gyfer uwch staff a gweinyddu, ystafell staff, a mannau torri allan ar gyfer ymyriadau disgyblion. Ar y sail y bydd mannau chwarae allanol, ardal gemau aml-ddefnydd (MUGA) ac ardaloedd cynefin ar gyfer darpariaeth ysgolion coedwig ac i wella lles disgyblion. Bydd gan y cynradd baneli ffotofoltäig ac fe'i cynlluniwyd i fod yn ddefnydd carbon net.

Llinell amser:
ISG Logo

 • Cymeradwywyd gan y Cabinet Medi 2019
 • Ionawr 2020 - hydref 2020: Y Broses Ceisiadau Cynllunio
 • Mehefin 2020: Achos Busnes Llywodraeth Cymru
 • hydref 2020 – hydref 2021: Adeiladu ar y safle

SNP outside view