Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ysgol Gwaun Y Nant and Oak Field Primary Schools

Bydd y project yn Ysgol Gynradd Oak Field ac Ysgol  Gwaun y Nant yn ehangu ac yn gwella’r cyfleusterau i ategu dysgu yn y 21ain Ganrif.

 

Gyda’n partneriaid adeiladu, ISG Construction, rydym yn adeiladu adeilad ysgol 2 lawr ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng Saesneg Oak Field ar y safle y mae'n ei rannu gyda'r ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg.

 

Bydd Ysgol Gymraeg Gwaun y Nant yn symud i’r adeiladau a rannwyd gan y ddwy ysgol yn flaenorol ac yn cael ei hadnewyddu.

 

Ym mis Tachwedd 2014 dechreuodd y gwaith o adeiladu ysgol gynradd gyda 210 o leoedd gan gynnwys meithrinfa ar gyfer Ysgol Gynradd Oak Field ar safle'r ysgol bresennol yn y Barri. Agorodd Ysgol Gynradd Oak Field ei drysau ym mis Medi 2015.  Mae gwaith ail-fodelu bellach wedi dechrau yn Ysgol Gwaun y Nant a ddylid ei gwblhau erbyn mis Tachwedd 2015.

 

Mae Ysgol Gwaun y Nant ac Ysgol Gynradd Oak Field yn rhannu un adeilad ar hyn o bryd. Unwaith y bydd Ysgol Gynradd Oak Field yn gadael yr adeilad gwreiddiol caiff ei addasu a’i ail-fodelu i greu ysgol â 420 o leoedd gan gynnwys meithrinfa i ateb y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn y Barri.

 

Bydd y cyfleusterau yn yr ysgolion newydd yn cynnwys:

  • Neuadd uchder dwbl yn Oak Field
  • Parthau dysgu canolog ar ddau lawr ysgol gynradd Oak Field
  • Dosbarthiadau o amgylch y parthau hyn
  • Lleoedd dosbarth wedi’u hadnewyddu ac ardaloedd adnoddau
  • Cyfleusterau TG hyblyg ym mhob ystafell ddosbarth a lleoedd ar gyfer adnoddau ar gyfer y ddwy ysgol
  • Ardaloedd dysgu a chwarae awyr agored a rennir yn cynnwys arwyneb caled a meddal
  • Ceginau modern yn y ddwy ysgol
  • Ardaloedd chwaraeon / cinio hyblyg yn y ddwy ysgol
 

 

 

Amserlen

Gorffennaf 2014 Cyngor yn cymeradwyo’r ysgolion newydd.

 

Tachwedd 2014  - Gwaith adeiladu yn dechrau ar y safle.

Medi 2015 – Plant ac athrawon yn symud i mewn i adeilad newydd Ysgol Oak Field.

Medi 2015 - Gwaith adnewyddu yn dechrau yn Ysgol Gwaun y Nant.

Tachwedd 2015- Plant ac athrawon yn mwynhau eu hysgol newydd.

 

 

21st century schools logo