Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Caiff yr ysgol 210 lleoedd newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Llanilltud Fawr, ei hadeiladu ar safle’r ysgol bresennol.

 

Agorodd yr adeiladau ysgol newydd i blant ar 2 Medi 2015.  Mae’r adeiladau ysgol newydd yn disodli’r dosbarthiadau dros dro a bellach yn cynnig ysgol sy'n addas ar gyfer y dyhead i ddysgu a datblygu plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn Llanilltud Fawr.

 

Crëwyd yr ysgol hon i ymateb i'r galw cynyddol am amgylchedd dysgu cyfrwng Cymraeg i blant ysgol gynradd yng ngorllewin y Fro.  Sefydlwyd yr ysgol yn 2011.

 

Mae Llywodraeth Cymru, drwy’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, yn cefnogi buddsoddiad addysg  y Cyngor ac yn cydnabod bod gofyn i addysg gynradd cyfrwng Cymraeg fod wrth wraidd y gymuned os yw am fod o fudd i’r plant a chymunedau Llanilltud Fawr a’r ardal gyfagos. 

 

 Ysgol Dewi-Sant-Plans

 


Bydd y cyfleusterau yn yr ysgolion newydd yn cynnwys:

  • Parth dysgu canolog
  • 8 ystafell ddosbarth
  • Cyfleusterau TG hyblyg ym mhob ystafell ddosbarth a lleoedd ar gyfer adnoddau
  • Ardaloedd dysgu a chwarae awyr agored gydag arwyneb caled a meddal
  • Canopïau yn iard chwarae’r blynyddoedd cynnar
  • Cegin fodern
  • Ardal chwaraeon / bwyta hyblyg


 

Amserlen

 

Tachwedd 2013 – Cyngor yn cymeradwyo adeiladu ysgol newydd

Chwefror 2014  - Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo cyllid.

Hydref 2014 – Dechrau adeiladu ar y safle. 

Awst 2015 – Adeiladu ar fin gorffen.

Medi 2015 – Plant ac athrawon yn symud i mewn i’w hysgol newydd.

 

 

21st century schools logo