Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ysgol Gymraeg Nant Talwg

Mae’r ysgol yn nhiroedd yr ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg, Ysgol Bro Morgannwg a bydd yn dod yn rhan o gymuned ddysgu cyfrwng Cymraeg cyfunedig ym mis Medi 2015. 

 

Bydd y gymuned newydd yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg o’r flwyddyn gyntaf yn y dosbarth meithrin yn 3 mlwydd oed, symud i'r ysgol uwchradd ym Mlwyddyn 7 ac ymlaen i gyfleoedd dysgu ôl TGAU hyd at 19 mlwydd oed.

 

Mae’r ysgol yn tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn a bydd ganddi'r proffil grwpiau blwyddyn ysgol gynradd llawn erbyn mis Medi 2017.  Mae buddsoddiad o £2.7 m wedi’i wneud i adeiladu ysgol gynradd fodern ac arloesol sy’n cynnig y cyfleusterau diweddaraf a mannau agored allanol pwrpasol i alluogi'r ysgol i hyrwyddo profiadau'r plant mewn amgylchedd dysgu awyr agored.

 

Yr ysgol hon yw’r ysgol gyntaf ym Mro Morgannwg i’w hadeiladu gan ddefnyddio model dylunio estynedig ac fe’i hadeiladwyd mewn partneriaeth ag ISG Construction. Mae’r ysgol yn bodloni safonau Ardderchog BREEAM.

 

 Ysgol Gymraeg Nant Talwg

 

Bydd y cyfleusterau yn yr ysgolion newydd yn cynnwys:

  • Parth dysgu canolog
  • 8 ystafell ddosbarth
  • Cyfleusterau TG hyblyg ym mhob ystafell ddosbarth a lleoedd ar gyfer adnoddau 
  • Ardaloedd dysgu a chwarae awyr agored gydag arwyneb caled a meddal
  • Cegin fodern
  • Ardal chwaraeon / bwyta hyblyg

Manteision Addysg

Mae gan yr ysgol newydd gynllun dosbarth arloesol, a ategir gan offer dysgu uwch-dechnoleg. Mae canol yr ysgol, a adnabyddir fel ‘Calon yr Ysgol’ yn ardal olau ac agored sy’n cynnig cyfleusterau dysgu a mannau cyfarfod ychwanegol.

Mae dosbarthiadau yn arwain o galon yr ysgol gyda phob dosbarthiadau yn cynnwys drysau i’r  ardaloedd chwarae caled neu feddal.

 

Buddion Cymunedol  Un o’r prif egwyddorion o ran adeiladu'r ysgol oedd y byddai nid yn unig yn sicrhau cyfleusterau ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg gwell yn yr ardal ond hefyd yn rhoi’r cyfle i’r gymuned rannu ei llwyddiant.

 

Amserlen

Tachwedd 2011 – Cyngor yn cymeradwyo adeiladu ysgol newydd

Mehefin 2013 - Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo cyllid.

Hydref 2013 – Dechrau adeiladu ar y safle.

Hydref 2014 – Cwblhau adeiladu.

Medi 2014 – Plant ac athrawon yn symud i mewn i’w hysgol newydd.

 

 

21st century schools logo