Ysgol Gynradd Llangan Llangan Primary School

Llangan, Y Bont-faen, CF35 5DR

 

Gweld yr ysgol hon ar fap  

 

Pennaeth:

Mr S Williams

 

 

 

Ynghylch Ysgol Gynradd Llangan

Agorwyd Ysgol Gynradd Llangan yn 1911. Mae’n gwasanaethu Llangan, Treoes, Ruthin, Pentre Meurig, St Mary Hill, Fferm Goch a Phenllyn.  

 

Mae ystafell ddosbarth i flynyddoedd 3 a 4, ystafell i staff, ystafell TG, ystafell gymorth i ddisgyblion a neuadd yn yr adeilad gwreiddiol. 

 

Mae’r adeilad newydd yn cynnig neuadd amlbwrpas newydd, Meithrinfa, ystafelloedd dosbarth i’r Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 2, ystafell gymorth i ddisgyblion/ystafell gerdd yn ogystal â thoiledau newydd i blant ac ardal weinyddu newydd. 

 

Mae gan yr ysgol iard chwarae a chae chwarae, ardal arddio, caeau chwaraeon ac ardaloedd ar gyfer astudiaeth ecolegol. Mae dwy ystafell ddosbarth dros dro ar gyfer plant Blwyddyn 2 a Blwyddyn 5/6.  Mae'r ysgol hefyd wedi agor maes parcio newydd i staff, rhieni ac ymwelwyr yn ddiweddar.