Ysgol Gynradd Llansannwyr yr Eglwys yng NghymruLlansannor C/W Primary School

Llansannwyr, Ystradowen, Y Bont-faen, CF71 7SZ

 

 

Gweld yr ysgol hon ar fap 

 

Pennaeth:

Mr P Fisher