Ysgol Gynradd Pendeulwyn yr Eglwys yng NghymruPendoylan C/W Primary School

Pendeulwyn, Y Bont-faen, CF71 7UJ

 

 

Gweld yr ysgol hon ar fap 

 

Pennaeth:

Paula Vaughan