Ysgol Gynradd St Andrew yr Eglwys yng NghymruSt Andrews Major C/W Primary School

St Andrew's Road, Dinas Powys, CF64 4HB

 

 

Gweld yr ysgol hon ar fap  

 

Pennaeth:

Mrs S Jordan