Ysgol y Wig a Marcroes yr Eglwys yng Nghymru Wick and Marcross C/W Primary School

Heol yr Eglwys, Y Wig, Y Bont-faen, CF71 7QE

 

Gweld yr ysgol hon ar fap 

 

Pennaeth:

Mrs C Thomas