Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Ham Lane East, Llanilltud Fawr, CF61 1TQYsgol Dewi Sant

 

Gweld yr ysgol hon ar fap  

 

Pennaeth gweithredol:

Mrs Helen Scully