Ysgol Sant CurigYsgol Sant Curig

College Road, Y Barri, CF62 8HQ

 

Gweld yr ysgol hon ar fap 

  

Pennaeth:

Mrs S Owen