06066 - Whitmore Final LogoYsgol Gyfun Whitmore

Ysgol uwchradd cydaddysg cyfrwng Saesneg 11 - 18, yn agor ym mis Medi 2018

 

(Ar safle blaenorol Ysgol Gyfun y Barri)

 

Pennaeth Gweithredol

Vince Browne

 

Pennaeth Ysgol

Andrew Thompson

 

Darganfod yr ysgol yma ar fap